Tags:
Node Thumbnail

แอปแชตจำนวนมากเน้นโฆษณาถึงความปลอดภัยระดับสูงแต่การอ้างเช่นนี้หากเป็นซอฟต์แวร์ที่ปิดโค้ดก็ตรวจสอบได้ยากว่าได้ทำตามที่อ้างไว้จริงหรือไม่ ตอนนี้แอปแชตสำหรับองค์กรอย่าง Wickr ก็ทำตามแนวทางความปลอดภัยที่ดี คือเปิดโค้ดให้คนภายนอกเข้าตรวจสอบได้อย่างอิสระ

โค้ดของ Wickr อยู่ใน GitHub แต่ไม่ใช่โครงการโอเพนซอร์สที่เปิดให้คนทั่วไปพัฒนาต่อได้ โค้ดส่วนโปรโตคอล wickr-crypto-c เปิดออกมาเพื่อให้นักวิจัยภายนอกตรวจว่ามีความผิดพลาดหรือไม่เท่านั้น โดยเปิดมาพร้อมกับเอกสารอธิบายโปรโตคอลของ Wickr เอง