Tags:

ข่าวนี้เป็นภาคต่อของข่าวเมื่อปี 2008 ค่ายหนังค่ายเพลงผลัก DRM พันธุ์ใหม่ "DECE" (ซึ่งทุกคนคงลืมไปแล้ว ผมคนเขียนเองยังลืม) เวลาผ่านมาสามปี ความเคลื่อนไหวก็ปรากฎเสียที

พันธมิตรค่ายหนัง-อิเล็กทรอนิกส์-ไอที ภายใต้ชื่อกลุ่ม DECE (Digital Entertainment Content Ecosystem) เปิดตัวระบบจัดการสิทธิ์ความเป็นเจ้าของหนังที่ชื่อ UltraViolet (ตัวย่อว่า UVVU)