Tags:
Node Thumbnail

หลายคนแถวนี้อาจคุ้นเคยกับชื่อ Siebel Systems บริษัทซอฟต์แวร์ CRM ยุคแรกๆ ที่ก่อตั้งในปี 1993 แล้วขายกิจการให้ Oracle ในปี 2005 ด้วยมูลค่าถึง 5.8 พันล้านดอลลาร์

บริษัท Siebel Systems ก่อตั้งโดย Tom Siebel (ซึ่งก็เคยเป็นผู้บริหารของ Oracle ก่อนออกมาตั้งบริษัทเอง) และหลังจากการขายกิจการแล้ว เขาก็เริ่มต้นบริษัทที่สองคือ C3 IoT

C3 ก่อตั้งในปี 2009 โดยตอนแรกใช้ชื่อว่า C3 Energy ส่วนรูปแบบกิจการเน้นที่ซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน แต่ช่วงแรกกิจการของบริษัทมีปัญหา เพราะตัวของ Tom Siebel ประสบอุบัติเหตุจนบาดเจ็บสาหัส และตลาดน้ำมันโลกผันผวน น้ำมันราคาตก และบริษัทพลังงานก็รัดเข็มขัด ไม่มีใครซื้อซอฟต์แวร์ของ C3 Energy อีก

Tags:
Node Thumbnail

ยักษ์สีฟ้า IBM ประกาศเปลี่ยนระบบซอฟต์แวร์บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) จากเดิมที่ใช้ Siebel (ปัจจุบันเป็นบริษัทลูกของ Oracle ซื้อมาตั้งแต่ปี 2005) มาเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอย่าง SugarCRM แทน

บริษัทที่รับเน้นๆ คือ SugarCRM ซึ่งเปิดกิจการมาตั้งแต่ปี 2004 เพราะถือว่าได้ลูกค้ารายใหญ่ระดับ IBM มาอยู่ในมือ แต่เรื่องนี้มีนัยยะสำคัญกว่านั้น เพราะมันแสดงให้เห็นว่า IBM กำลังลดการพึ่งพาซอฟต์แวร์จากบริษัทคู่แข่งอย่าง Oracle

IBM ถือเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Siebel ในปัจจุบัน แต่การเสีย IBM ไปถือเป็นความเสียหายเชิงสัญลักษณ์มากกว่า เพราะ Siebel ยังมีลูกค้าเป็นองค์กรข้ามชาติขนาดใหญ่อีกมาก