Tags:
Node Thumbnail

รัฐบาลรวันดา ประกาศโครงการนำร่องเตรียมที่จะใช้โดรนในการส่งเลือดสำรองและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไปยังพื้นที่ห่างไกลของประเทศในช่วงปลายฤดูร้อนของประเทศที่จะถึงนี้

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกับ Zipline บริษัทที่ทำเกี่ยวกับโดรนเพื่อใช้ในการขนส่งเวชภัณฑ์, Gavi Alliance องค์กรการกุศลด้านการเข้าถึงวัคซีนที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน, และ UPS บริษัทด้านการขนส่งรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งตัวแทนจาก Gavi ระบุว่าการขนส่งวัคซีนและเลือดสำรองไปให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลเป็นปัญหาอย่างมาก การขนส่งแบบนี้ช่วยลดเวลาที่เจ้าหน้าที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับการขนส่ง

Tags:
Node Thumbnail

กองทัพโดรนจากบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติอเมริกันนามว่า Zipline มีกำหนดจะขนสิ่งของทางการแพทย์ส่งตรงสู่โรงพยาบาลและคลีนิก รวม 21 แห่งในโซนตะวันตกของรวันดา ก.ค. นี้ โดรนดังกล่าวสามารถบรรจุเลือดและยาได้ 3.5 ปอนด์ ส่งของได้วันละ 50 – 150 ครั้งต่อวันด้วยความเร็ว 180 ไมล์ต่อชั่วโมง ซึ่งนอกจากเวชภัณฑ์จำเป็นแล้วยังมีร่มชูชีพจากกระดาษเพื่อที่จะปล่อยสิ่งของลงสู่พื้นได้โดยไม่ทำให้วัสดุเสียหาย

รวันดามีแผนที่จะสร้างให้ตัวเองเป็นเครือข่ายโดรนให้ได้ก่อนสหรัฐฯ ในประเทศกำลังพัฒนาเรามักจะเจอการคมนาคมที่ไม่สะดวก ขาดแคลนเส้นทางถนน หรือรถติดมาก ซึ่งมีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้รวันดาเป็นเครือข่ายโดรนได้ เพียงแค่ส่งข้อความ โดรนส่งของจะสามารถไปถึงที่ได้ภายใน 30 นาที