Tags:
Node Thumbnail

Boston Dynamics บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์ชื่อดัง ยื่นฟ้อง Ghost Robotics บริษัทผุ้ผลิตหุ่นยนต์อีกรายของสหรัฐอเมริกาว่าได้ละเมิดสิทธิบัตร 7 รายการเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนา Spot หุ่นยนต์เดินสี่ขาของตนเอง

Boston Dynamics ระบุว่าหุ่นยนต์ของ Ghost Robotics รุ่น Spirit 40 และ Vision 60 ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีที่มีสิทธิบัตรคุ้มครอง โดย Boston Dynamics ได้ติดต่อ Ghost Robotics ไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020 ซึ่งเป็นช่วงที่เพิ่งมีการเปิดตัวหุ่น Spirit 40 ออกมาได้ 5 เดือน

Tags:
Node Thumbnail

คำวินิจฉัยของศาลฎีกาสหรัฐฯ พิจารณาคดี Lexmark International, Inc. ที่พยายามเรียกร้องให้มีการยุติการนำสินค้าของ Lexmark ที่เป็นตลับหมึกปรินเตอร์มาทำใหม่ แล้วขายตัดราคา คำตัดสินคดีนี้ไม่ได้กระทบแค่เพียงบริษัท Lexmark แต่ยังรวมถึงผู้ผลิตพรินเตอร์รายอื่น เช่น HP และ Canon ด้วย