Tags:
Node Thumbnail

โครงการ Knative เป็นซอฟต์แวร์ที่กูเกิลพัฒนาขึ้นเพื่อขยายความสามารถของ Kubernetes ให้จัดการรันงานที่เป็น serverless ได้ (Run serverless containers on Kubernetes with ease)

กูเกิลสร้าง Knative ขึ้นมาใช้กับ Google Cloud Platform ของตัวเอง แม้ตัวซอฟต์แวร์เป็นโอเพนซอร์สตามสไตล์กูเกิล แต่กระบวนการพัฒนายังอิงอยู่กับทีมงานของกูเกิลเป็นหลัก ไม่มีองค์กรกลางขึ้นมาดูแลแบบเดียวกับ Cloud Native Computing Foundation (CNCF) ที่ปัจจุบันดูแลการพัฒนา Kubernetes และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องตัวอื่นๆ