InterPlanetary File System

Tags:
Node Thumbnail

บริษัทความปลอดภัย Trustwave ออกรายงานว่าแฮ็กเกอร์เริ่มมีแนวโน้มทำ phishing ผ่านการอ้างอิงที่อยู่แบบ IPFS (InterPlanetary File System) มากขึ้น เพราะซ่อนตัวได้แนบเนียนกว่า ตามจับได้ยากกว่าเดิม

IPFS หรือ InterPlanetary File System เป็นระบบไฟล์แบบกระจายศูนย์ที่เริ่มพัฒนาในปี 2015 แนวคิดคือการฝากไฟล์แบบ P2P กระจายสำเนาไปตามโหนดต่างๆ และเข้าถึงไฟล์นั้นด้วยการระบุตำแหน่งเป็นค่าแฮชของไฟล์แทน (content identifier หรือ CID) เมื่อผู้ใช้เรียกหาไฟล์นั้น ระบบเครือข่าย IPFS จะไล่ถามหาไฟล์ที่กระจายอยู่ในโหนดต่างๆ และส่งไฟล์กลับมาให้ผู้ใช้ (อธิบายแบบรวบรัดคือเป็น BitTorrent ที่มี universal URL)