Tags:
Node Thumbnail

11 Bit Studios เปิดตัว Frostpunk 2 ภาคต่อเกมสร้างเมืองในโลกที่ถูกพายุน้ำแข็งปกคลุมในยุคปี 1800 ที่ผู้เล่นต้องบริหารทรัพยากรและวางแผนสร้างเมืองโดยอิงความอบอุ่นจากเครื่องกำเนิดพลังงานไอน้ำ เพื่อพามนุษยชาติกลุ่มสุดท้ายฟันฝ่าโลกอันโหดร้ายไปให้ได้ โดยต้องออกกฎเกณฑ์และตัดสินใจเพื่อรักษาค่าพลังความหวัง และความไม่พอใจของชาวเมือง ให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิดปัญหา

เหตุการณ์ใน Frostpunk 2 จะเกิดขึ้นหลังภาคแรก 30 ปี คราวนี้เปลี่ยนทรัพยากรหลักจากถ่านหินในเครื่องจักรไอน้ำ มาเป็นการใช้น้ำมันเป็นมาให้พลังงานและความอบอุ่นกับชาวเมืองแทน และยังเพิ่มประเด็นใหม่ด้านการเมือง ที่ผู้เล่นต้องจัดการความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่คอยแก่งแย่งทรัพยากรอยู่ตลอดเวลา