Tags:

เมื่อวานนี้ (28 มิถุนายน 2552) ชุมนุมนิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เกษตร จัดงาน ComKUCamp ซึ่งก็เป็น Barcamp ฉบับมหาวิทยาลัยครับ

จุดเริ่มต้นของงานนี้เกิดจากความคิดที่ว่า Barcamp เป็นลักษณะงานที่ดีมากสำหรับการศึกษา แต่คนที่สนใจ Barcamp ในภาควิชาฯ มีน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนทั้งหมด สาเหตุหลักๆ ก็คือรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่ง, ไปแล้วไม่รู้จะพูดอะไร, พูดไม่ได้, ฟังไม่รู้เรื่อง, ... ก็เลยจัด Barcamp ในภาควิชาฯ ซะเลย. การจัด Barcamp ภายในภาควิชา ซึ่งก็คนฟังก็เป็นเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และอาจารย์ เจอหน้ากันประจำอยู่แล้ว น่าจะลดช่องว่างระหว่างคนพูดและคนฟัง และมีคนพูดมากขึ้นได้