Tags:
Node Thumbnail

Kickstarter แถลงยอมรับว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหน่วยงานบังคับใช้กฏหมายแจ้งว่าระบบของบริษัทถูกเจาะ และทางบริษัทก็รีบแก้ไขอย่างเร็วที่สุด แต่ก็ไม่ได้ระบุวิธีการที่เจาะเข้ามาขโมยข้อมูล

ถึงแม้ข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ใช้จะไม่ถูกขโมยไป แต่ข้อมูลชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านที่ถูกเข้ารหัสไว้ อีเมล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บางส่วนถูกขโมยไป (Kickstarter ไม่ได้เปิดเผยว่ามีข้อมูลของผู้ใช้กี่รายที่หลุดออกไป) บริษัทแนะนำให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งของบนเว็บไซต์ของบริษัทเองและเว็บไซต์อื่นที่ใช้รหัสเดียวกัน

ที่มา: Kickstarter

Tags:
Node Thumbnail

อันนี้เป็นเครื่องมือใหม่ของ Facebook ที่เพิ่งเริ่มทดสอบ และยังไม่เปิดให้คนทั่วไปใช้ ชื่อของมันคือ Facebook Questions

แนวคิดของมันเหมือนกับ Google Answers, Yahoo! Answers หรือบริการที่ใกล้เคียงกันอย่าง Quora ซึ่งก็คือการตั้งคำถาม-ตอบคำถามในหมู่ผู้ใช้ Facebook ด้วยกัน แต่ด้วยจำนวนผู้ใช้เกือบ 500 ล้านคน มันจะกลายเป็นเครื่องมือระดมสมองขนาดใหญ่อย่างแน่นอน

ถ้าให้ผมเดา มันจะไปเชื่อมกับ Community Page ของ Facebook ด้วย (ถาม-ตอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือหัวข้อนั้นๆ) ซึ่งมันจะทำให้ Facebook กลายเป็น Wikipedia ขนาดย่อมๆ ไปเลย