Tags:
Node Thumbnail

CAT ประกาศความร่วมมือกับบริษัทโทรคมนาคมไต้หวัน Chunghwa Telecom นำโซลูชัน ICT ที่ประสบความสำเร็จในไต้หวัน เข้ามาขยายช่องทางบริการในไทยเพิ่มเติม

Tags:
Node Thumbnail

บริษัท จงหวา เทเลคอม ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหย่ของไต้หวันเปิดเผยว่า จนถึงปัจจุบันจำนวนผู้ใช้บริการมัลติมีเดีย ออน ดีมานด์ (MOD) ของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 1 ล้านยรายแล้ว ภายหลังจากที่บริษัทได้เร่งธุรกิจ FTTx (fibre-to-the-home/building/curb)

บริษัทกล่าวว่า หากการเติบโตเป็นเช่นนี้ทุกๆ เดือนแล้ว คาดว่าเมื่อถึงสิ้นปี 2552 จำนวนผู้ใช้บริการ MOD ควรจะเพิ่มขึ้นถึง 1.7 - 1.8 ล้านรายอย่างแน่นอน ทั้งนี้ลูกค้าใหม่ที่ขอใช้บริการเป็นผู้ใช้ที่อัพเกรดมาจากการเป็นลูกค้า ADSL ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าจำนวนผู้ใช้ FTTx จะแซงหน้าจำนวนผู้ใช้ ADSL ได้ซึ่งบางทีอาจเป็นในปี 2553 ก็เป็นได้

ที่มา - Telegeography