Tags:
Node Thumbnail

Yankee Group ได้ทำการสำรวจเสถียรภาพของระบบปฏิบัติการสำหรับเซิร์ฟเวอร์ โดยให้แอดมิน 700 คนจาก 27 ประเทศ ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบที่ตัวเองดูแลอยู่ (ไม่ได้ดูจาก uptime โดยตรง) ผลที่ได้มีดังนี้

Tags:
Node Thumbnail

หลังติดพันธนาการเครื่องเมนเฟรมมายาวนานตลาด New York Stock Exchange ก็เริ่มกระบวนการย้ายโปรแกรมทั้งหมดไปสู่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ IBM AIX และ ลินุกซ์

สำหรับเหตุผลในการย้ายครั้งนี้ก็ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากราคาค่าบำรุงรักษาที่นับวันเมนเฟรมนั้นจะแพงเอาๆ ขณะที่ลินุกซ์ และยูนิกซ์แบบอื่นๆ นั้นแข่งกันถูกจนเทียบกันไม่ติด แถมความเร็วยังเหนือกว่า