Tags:
Node Thumbnail

จากข่าวการปรับ News Feed ครั้งใหญ่ของ Facebook ที่ลดความสำคัญของข่าวลง แต่เชื่อกันว่าเนื้อหาแบบวิดีโอจะไม่ได้รับผลกระทบ เพราะ Facebook ยังแสดงท่าทีผลักดันวิดีโอเต็มที่

ความเชื่อดังกล่าวอาจไม่จริงเสมอไปอีกแล้ว โดย Adam Mosseri ผู้บริหารของ Facebook ที่รับผิดชอบ News Feed โดยตรง ให้สัมภาษณ์กับ Wired ยืนยันว่าโพสต์แบบวิดีโอก็จะถูกมองเห็นน้อยลง

Mosseri ย้ำถึงหลักการของ Facebook ว่าต้องการโฟกัสการเชื่อมต่อระหว่างคนกับคนให้มากขึ้น และสนใจระยะเวลาที่คนใช้งาน Facebook ให้น้อยลง ดังนั้นเนื้อหาที่สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนจะถูกแสดงเยอะขึ้น เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเพื่อน ครอบครัว และ Group จะถูกแสดงมากขึ้น เนื้อหาจากเพจจะถูกแสดงน้อยลง

ส่วนเนื้อหาแบบวิดีโอจะถูกแสดงน้อยลง (there will be less video) วิดีโอจะยังมีอยู่ แต่เนื่องจากมันเป็นเนื้อหาที่สร้างการสนทนาน้อย โดยเฉพาะวิดีโอที่เป็นสาธารณะ (เช่น คลิปข่าว)

นอกจากนี้ Mosseri ยังกล่าวถึงวิธีการวัดปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในแบบใหม่ๆ เช่น คอมเมนต์ยาวๆ ย่อมแสดงให้เห็นความตั้งใจสนทนามากกว่าคอมเมนต์สั้นๆ และมีโอกาสเป็นสแปมหรือคอมเมนต์ก่อกวนน้อยลง เขาบอกว่าคอมเมนต์สำคัญกว่าไลค์

ที่มา - Wired, ภาพจาก Facebook

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: itpcc
ContributoriPhoneRed HatUbuntu
on 15 January 2018 - 23:38 #1028709
itpcc's picture

Comment ยาวๆ

ทำไมผมนึกถึงรายงานข่าวจากปารีสหว่า รายนั้นเขียนทียาวยังกะรายงานวิจัย


บล็อกส่วนตัวที่อัพเดตตามอารมณ์และความขยัน :P

By: john dick
iPhone
on 16 January 2018 - 00:16 #1028719
john dick's picture

ลดทุกอย่าง จะได้ขายการโปรโมต

By: Pinery
ContributoriPhoneAndroidIn Love
on 16 January 2018 - 11:28 #1028786 Reply to:1028719

จงกด Boost Post ซะ หึหึ

By: OXYGEN2
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 16 January 2018 - 00:59 #1028727
OXYGEN2's picture

รอแถลงผลประกอบการณ์ Q1


oxygen2.me, panithi's blog

Device: ThinkPad T480s, iPad Pro, iPhone 11 Pro Max, Galaxy Note 20

By: SuPPy
AndroidWindows
on 16 January 2018 - 02:53 #1028731

Comment ยาวๆ เช่น
ตอนแรกว่าจะไม่เมนท์แล้วนะ แต่เห็นแล้วก็อดไม่ได้ จริงๆ แล้วเรื่องัมนมีอยู่ว่า เรื่งอมันเริ่มมานานแล้ว บลา บลา บลา

By: nuttwud009
Red HatUbuntuWindows
on 16 January 2018 - 07:58 #1028748

ถ้าไม่ติดว่ามีรูปภาพเก่าๆ กับต้องใช้ติดต่อเพื่อนฝูงนะเลิกไปนานละ
จะอ่านข่าวทีไรฟิตที่ขึ้นมา เป็นข่าวเก่า 2-3 วันซะส่วนใหญ่
คิดถึงสมัยก่อนที่ยังดูไทม์ไลน์แบบ Most Recent ได้

By: thanyadol
iPhone
on 16 January 2018 - 09:25 #1028757

แล้วคนก็ใช้ group แทน แล้วก็วนลูบเดิม

By: k13elle on 16 January 2018 - 15:33 #1028809 Reply to:1028757
k13elle's picture

ช่าย ขายของใน group แทน

By: popwow on 16 January 2018 - 12:00 #1028793

new feed เมื่อเช้าเจอกรุ๊ปเยอะ+เพจปานกลาง+โพสต์เพื่อนแทบไม่มี !!