Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

The Billboard รายงานว่า Jimmy Iovine ผู้ร่วมก่อตั้ง Beats ที่เข้ามาร่วมงานหลังการควบรวมบริษัทกับแอปเปิล เตรียมจะลาออกในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งคาดว่าที่ลาออกในช่วงเวลานั้น เพราะได้รับหุ้นแอปเปิลครบตามกำหนดเงื่อนไขเวลา (vested) ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่แอปเปิลเข้าซื้อ Beats อย่างเป็นทางการ

ที่ผ่านมา Jimmy Iovine น่าจะเข้ามาช่วยแอปเปิลในแวดวงของดนตรี ไปจนถึงเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันและพัฒนา Apple Music ออกมา

ที่มา - The Billboard

Get latest news from Blognone