Tags:
Node Thumbnail

โครงการ Data Cafe Fellowship เพื่อการสร้างบุคคลากรด้าน data science ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างประโยชน์ให้ธุรกิจจากการวิเคราะห์ข้อมูล ตอนนี้โครงการก็จบลงแล้ว และมีการนำเสนอโครงการที่ได้รับคัดเลือกมา 6 โครงการต่อกรรมการ

ข้อมูลเปิดเผย ทาง Data Cafe ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการกับ Blognone แต่งานจบโครงการนี้ทาง Blognone ไปร่วมงานในฐานะผู้สังเกตการณ์ตามปกติ

โครงการที่ได้รับคัดเลือกเพื่อมานำเสนอรอบสุดท้ายมีตั้งแต่ โครงการสร้างแชตบอตภาษาไทยทสำหรับตอบปัญหาหัวใจ, โครงการทดลองหาความสัมพันธ์แม่นยำการใบ้หวยจากแหล่งต่าง (แหล่งที่แม่นที่สุดประมาณ 1.2% เล่นตามก็เจ๊งอยู่ดี)

สำหรับโครงการที่ชนะผลโหวตในห้องตัดสิน คือโครงการ PageLink โดยคุณนวีน ปิติพรวิวัฒน์ ที่เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บนเฟซบุ๊ก โดยตัวโครงการวิเคราะห์ข้อมูลที่เฟซบุ๊กเปิดออกมาให้ต่อสาธารณะผ่าน API ต่างๆ แล้ววิเคราะห์ว่ากลุ่มผู้กด Like เพจต่างๆ มีความเชื่อมโยงกันเพียงใด โดรงการนี้ยังวิเคราะห์ความสัมพันธ์ข้ามหมวดระหว่างเพจที่เป็นศิลปินและแบรนด์อื่น

อีกโครงการหนึ่งคือการหาหัวข้อข้อความภาษาไทย ด้วย LSTM ที่สามารถสร้างหมวดหมู่ของข้อความออกมาจากข้อความภาษาไทยใดๆ

สำหรับโครงการ Data Cafe Fellowship ที่จะมีการฝึกอบรมระยะกลางสามเดือนจนกระทั่งได้โครงการออกมาเช่นนี้จะมีรอบต่อไปต้นปีหน้า

No Description

ที่มา - Facebook: MFEC Society

Get latest news from Blognone

Comments

By: astider
AndroidWindows
on 19 December 2017 - 09:05 #1024321

แชตบอตภาษาไทยท -> แชตบอตภาษาไทย

By: topty
Contributor
on 19 December 2017 - 11:29 #1024352 Reply to:1024321

เพื่อการสร้างบุคคลากรด้าน data science

บุคคลากร => บุคลากร

โดรงการนี้ยังวิเคราะห์ความสัมพันธ์ข้ามหมวด

โดรงการ => โครงการ