Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Twitter ประกาศเตรียมเพิ่มคำแจ้งเตือนรูปภาพในทวีตที่ปรากฏสัญลักษณ์นาซีสวัสดิกะ หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่แสดงถึงความเกลียดชัง รวมถึงห้ามใช้งานเป็นภาพโปรไฟล์ของ Twitter ด้วย ซึ่งการเพิ่มคำเตือนนี้จะแสดงก่อนที่ผู้ใช้จะเห็นรูป ผู้ใช้จะต้องคลิกเพื่อผ่านการแจ้งเตือนก่อนจึงจะเห็นรูปภาพได้ ซึ่ง Twitter จะยังไม่ถึงขั้นห้ามการโพสต์รูปในลักษณะดังกล่าวลงบนแพลตฟอร์ม

สัญลักษณ์นาซีสวัสดิกะเป็นเพียงหนึ่งในสัญลักษณ์แสดงความเกลียดชังที่ต้องห้ามของ Twitter เท่านั้น โดยทางบริษัทจะค่อย ๆ เพิ่มคำเตือนสำหรับสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยงข้องกับกลุ่มที่แสดงความเกลียดชังไปเรื่อย ๆ

นอกจากเรื่องรูปภาพแสดงความเกลียดชังแล้ว Twitter กล่าวว่าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลที่โปรโมตวิดีโอแสดงถึงความรุนแรงในฝั่งพลเรือนจะถูกสั่งปิด รวมถึงชื่อผู้ใช้ที่สร้างขึ้นเพื่อเหตุผลด้านความรุนแรงหรือการใส่ร้ายป้ายสีจะไม่อนุญาตให้ใช้งานบนแพลตฟอร์มอีกด้วย

ที่มา - Reuters

Get latest news from Blognone