Tags:
Node Thumbnail

Snapchat มีฟีเจอร์ geofilters แสดงฟิลเตอร์อิงตามโลเคชั่น และมีฟีเจอร์ใหม่ระบบสามารถเรียนรู้วัตถุที่ถ่ายว่าเป็นวัตถุชนิดไหน เช่น สัตว์ อาหาร เป็นต้น โดยระบบจะแสดงฟิลเตอร์ตามวัตถุที่ถ่าย เช่น หากถ่ายคลิปสัตว์เลี้ยงก็จะแสดงฟิลเตอร์รอยเท้าน้องหมา ถ่ายอาหารก็จะแสดงฟิลเตอร์เกี่ยวกับการไดเอท เป็นต้น

ฟีเจอร์ใหม่นี้เป็นโอกาสให้แบรนด์เข้ามาทำโฆษณาต่อได้ เช่น อาจขึ้นโลโก้แบรนด์ขายผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง หรือโลโก้แบรนด์อาหาร เป็นโอกาสสร้างรายได้โฆษณาได้อีกช่องทางสำหรับบริษัท Snap

รอดูว่าโซเชียล "เจ้าอื่น" จะมีฟีเจอร์คล้ายๆ กันนี้เมื่อไร

No Description
ภาพจาก Pexels

ที่มา - Engadget

Get latest news from Blognone

Comments

By: illuminator
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 28 November 2017 - 14:59 #1021305
illuminator's picture

รอดูว่าโซเชียล "เจ้าอื่น" จะมีฟีเจอร์คล้ายๆ กันนี้เมื่อไร

รอวันที่ Facebook เพิ่ม feature นี้เลย