Tags:
Node Thumbnail

กลุ่ม True Corporation แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มเติมของบริษัทศูนย์ข้อมูล Supernap Thailand เพิ่มสัดส่วนหุ้นเป็น 35% แล้ว

Supernap Thailand เป็นบริษัทร่วมทุนของ Switch จากสหรัฐอเมริกา (ถือหุ้น 30%) กับบริษัทไทย 4 รายคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย True IDC และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตัวศูนย์ข้อมูลตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชใน จ.ชลบุรี

ก่อนหน้านี้บริษัท True IDC ถือหุ้นของ Supernap Thailand อยู่แล้ว 20% โดยล่าสุด True ให้บริษัทลูก BFKT (บริษัทเดียวกับที่ใช้ตอน CAT/Hutch) ซื้อหุ้น 15% จากกลุ่มบริษัทไทยพาณิชย์ ส่งผลให้ตอนนี้กลุ่ม True มีหุ้น 35% ถือเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Supernap Thailand ส่วนไทยพาณิชย์ลดสัดส่วนหุ้นลงเหลือ 10%

ที่มา - True (PDF), eFinancethai

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: whitebigbird
Contributor
on 2 July 2017 - 10:23 #996118
whitebigbird's picture

สำนักงานทรัพย์สินนี่กองทุนไหนพอทราบมั้ยครับ

By: Mars2005
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 2 July 2017 - 10:56 #996121
Mars2005's picture

กลุ่มทุนเหมือนหอชมเมืองเลย หุ หุ

By: neonicus
Android
on 2 July 2017 - 11:03 #996122

ทำไม scb ยอมขายอะงง ก็น่าจะเห็นเทรนด์อยู่แล้วหนิ

By: gnamsai on 2 July 2017 - 14:11 #996145 Reply to:996122
gnamsai's picture

น่าจะเป็นการร่วมทุนเพื่อใช้พื้นที่ในศูนย์ข้อมูลครับธนาคารอื่นก็ทำแบบนี้ ขายหุ้นทิ้งอาจจะไม่ได้รู้สึกเสียหายอะไร

By: zerost
AndroidWindows
on 2 July 2017 - 19:10 #996168
zerost's picture

ก๊วนนี้เขามาเป็นแพ็ค​จริงๆ ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลย

By: FutureLifePlus
iPhoneAndroid
on 2 July 2017 - 20:02 #996172

True IDC จริงๆ ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม True นะครับ แต่อยู่ในเครือ Ascend ที่ทรูไม่ได้ถือหุ้นเลย ซีพีถือตรงๆ

By: Mars2005
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 8 July 2017 - 00:07 #997120
Mars2005's picture

ว้าววว มีการแก้ไขกลุ่มทุนด้ว 5555+