Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Chelsea Manning อดีตทหารกองทัพสหรัฐในอิรัก ซึ่งถูกสั่งจำคุกนาน 35 ปีตั้งแต่ปี 2010 ฐานจารกรรมข้อมูลและอื่นๆ จากการเข้าถึงและเผยแพร่โทรเลขลับของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้กับ Wikileaks ก่อนอดีตปธน. โอบามาจะลดโทษให้ก่อนหมดวาระ ล่าสุด Manning ออกจากคุกที่รัฐแคนซัสแล้ว

หลังออกจากคุก Manning ได้ทวีตฉลองอิสรภาพที่ได้ทันที ขณะที่ Julian Assange ผู้ก่อตั้ง Wikileaks ที่ลี้ภัยการเมืองอยู่ต่างประเทศก็ทวีตให้กับอิสรภาพของ Manning ในครั้งนี้ด้วย

ที่มา - The Register

Manning

Get latest news from Blognone

Comments

By: osmiumwo1f
ContributorWindows PhoneWindows
on 18 May 2017 - 14:03 #987729
osmiumwo1f's picture

ปีผิดหรือเปล่าครับ

By: nismod
TraineeWriteriPhoneAndroid
on 18 May 2017 - 20:55 #987774 Reply to:987729
nismod's picture

ถูกจับแล้วก็ติดคุกตั้งแต่ 2010 ครับ ก่อนปี 2013 จะถูกศาลลงโทษจำคุก 35 ปี และติดมาจนปีนี้โอบาม่าเซ็นลดโทษให้ครับ

By: LazarusSP1
ContributoriPhone
on 19 May 2017 - 08:55 #987836

ครั้งแรกอ่านก็สงสัยว่า เชลซี แมนนิ่งคือใคร จนไปย้อนอ่านข่าว ก็พบว่าเขาเปลี่ยนชื่อจาก บรัดลีย์ แมนนิ่ง เป็นเชลซี แมนนิ่ง (ทำเรื่องเปลี่ยนตอนอยู่ในคุก)