Tags:
Node Thumbnail

Cisco รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 3 ตามปีการเงินบริษัท 2017 (กุมภาพันธ์-เมษายน) มีรายได้ 11,940 ล้านดอลลาร์ ลดลง 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 2,515 ล้านดอลลาร์

ซีอีโอ Chuck Robbins กล่าวว่า Cisco อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งมีความท้าทายอย่างมากจากภาวะเศรษฐกิจโลก ส่วนซีเอฟโอ Kelly Kramer กล่าวว่าธุรกิจซอฟต์แวร์แบบ subscription มีการเติบโตสูงถึง 57% ส่วนธุรกิจด้านความปลอดภัยก็เติบโตถึง 39%

Robbins ยังบอกว่าธุรกิจที่ Cisco ให้โฟกัสสูงตอนนี้คือ กลุ่มความปลอดภัย, software-defined, ระบบอัตโนมัติ และโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ

ที่มา: Cisco และ Tech Trader Daily

alt="Cisco"

alt="Cisco Revenue Breakdown"

Get latest news from Blognone