Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

โครงการ LEDE แยกตัวออกมาจาก OpenWRT ตั้งแต่ปีที่แล้ว หลังจากนักพัฒนาจำนวนหนึ่งแสดงความไม่พอใจที่โครงสร้างโครงการ OpenWRT เข้าถึงได้ยาก นักพัฒนาที่มีสิทธิ์ commit มีจำนวนน้อยและไม่ค่อยจะมีเวลาให้กับโครงการนัก ตอนนี้การเจรจาระหว่างสองโครงการให้กลับมารวมกันอีกครั้งก็ดูจะใกล้ความเป็นจริงเมื่อทั้งสองโครงการเปิดโหวตแนวทางการรวมโครงการ

แนวทางการรวมโครงการน่าจะทำให้โครงการกลายเป็น OpenWRT อันเดียว แต่โครงสร้างการพัฒนาเช่น Git หรือ issue tracker จะไปใช้ของ LEDE เดิม รวมถึงเซิร์ฟเวอร์สำหรับคอมไพล์โค้ดต่างๆ ด้วย แต่ชื่อโดเมนจะกลายเป็น OpenWRT

ข้อเสนอนี้เปิดให้นักพัฒนาออกเสียงอีกสองสัปดาห์ แต่แนวโน้มเป็นไปในทางที่ดี อนาคตผู้ใช้ทั่วไปก็คงกลับมาใช้ OpenWRT ตัวเดียวเหมือนเดิมอีกครั้ง

ที่มา - The Register

Get latest news from Blognone

Comments

By: warut42 on 15 January 2018 - 10:45 #1028605

ตั้งแต่มี Router OS ความสนใจ OpenWRT ก็น้อยลงไป