Tags:
Node Thumbnail

การใช้บริการคลาวด์เข้ามาทดแทนหรือเสริมกับโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กรคงเป็นเรื่องปกติสำหรับองค์กรสมัยใหม่ทุกวันนี้กันอยู่แล้ว พร้อมๆ กับการรวมศูนย์กลางการจัดการทรัพยากรในองค์กรให้กลายเป็นคลาวด์ภายในเพื่อให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ์ภาพ

การใช้คลาวด์ภายนอกสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรที่ไม่ต้องลงทุนเป็นก้อนเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานชุดใหม่ สำหรับงานบางประเภทที่มีโหลดใช้งานเพียงบางช่วงบางเวลา แต่ขณะเดียวกันการใช้คลาวด์เหล่านี้ก็สร้างความเสี่ยง ตั้งแต่ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายที่อาจจะมีการเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่เกินความจำเป็นทิ้งเอาไว้บนคลาวด์ภายนอก หรือความปลอดภัยที่เซิร์ฟเวอร์หรือสตอเรจบางชุดอาจจะไม่ได้ถูกควบคุมภายใต้นโยบายเดียวกัน

alt="upic.me"

ซอฟต์แวร์จัดการคลาวด์แบบรวมศูนย์ ช่วยให้ฝ่ายไอทีขององค์กรสามารถเข้าควบคุมดูแลการใช้งานทรัพยากรบนคลาวด์ได้เหมือนกับการจัดการทรัพยากรในองค์กรเอง แต่โดยทั่วไปแล้วซอฟต์แวร์จัดการเหล่านี้มักสร้างขึ้นเพือดูแลโครงสร้างพื้นฐานเช่น เซิร์ฟเวอร์, สตอเรจ, และควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นหลัก ขณะที่องค์กยังพบกับอุปสรรค์ในการใช้งานคลาวด์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกอย่างหนึ่งคือการย้ายแอปพลิเคชั่นข้ามคลาวด์ไปมาตามความต้องการและต้นทุนที่ดีที่สุด

alt="MFEC Free Demo"

Cisco Cloud Center (ชื่อเดิมคือ CliQr) เป็นซอฟต์แวร์จัดการคลาวด์ที่มุ่งจัดการในระดับแอปพลิเคชั่น ไม่ใช่เพียงการรวมหน้าจอจัดการเซิร์ฟเวอร์หรือสตอเรจที่ใช้งานบนคลาวด์ แต่ผู้ใช้สามารถสร้าง application profile เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่นบนคลาวด์ที่เราต้องการได้ทันที

alt="upic.me"

หน้าจอรายงานค่าใช้จ่ายของโครงการรวมชุดการ deploy ระบบไว้ในที่เดียวกัน

ตัว Cisco Cloud Center มีความสามารถในการอิมพอร์ตแอปพลิเคชั่นจากคลาวด์หนึ่งไปยังที่อื่นๆ เช่น การอิมพอร์ตจาก AWS CloudFormation ไปยัง vCloud Director เพื่อย้ายแอปพลิเคชั่นกลับเข้ามารันในศูนย์ข้อมูลขององค์กรเอง โดยตัว Cloud Center รองรับตั้งแต่ระบบจัดการศูนย์ข้อมูลภายใน เช่น Cisco UCS Director หรือ VMware vCenter ระบบจัดการคลาวด์ในองค์กร เช่น OpenStack หรือ VMware vCloud Director ไปจนถึงคลาวด์อื่นๆ เช่น AWS, Azure, Google Cloud Platform

alt="upic.me"

หน้าจอสร้างโมเดลของแอปพลิเคชั่น สร้างครั้งเดียวแต่พร้อม deploy บนคลาวด์ทุกเจ้าที่รองรับ

ด้วยความสามารถในการรันแอปพลิเคชั่นในศูนย์ข้อมูลที่ต้องการได้ทันที Cloud Center ยังมีความสามารถในการทดสอบประสิทธิภาพของคลาวด์แต่ละแห่งว่าเหมาะสมกับแอปพลิเคชั่นที่ต้องการรันหรือไม่ กระบวนการประเมิณต้นทุนนี้ไม่ใช่แค่การเอาราคาของผู้ให้บริการคลาวด์มาเทียบกับ แต่เป็นการนำแอปพลิเคชั่นลงไปทดลองรันจริงๆ เพื่อดูต้นทุนที่เกิดขึ้นว่าผู้ให้บริการคลาวด์แต่ละเจ้ามีราคาต่างกันเพียงใด เช่น ซีพียูแต่ละคอร์อาจจะมีประสิทธิภาพที่ไม่เท่ากัน ดิสก์แม้แจะเป็น SSD เหมือนกันแต่ก็อาจจะมี IOPS ต่างกัน เมื่อเราวัดประสิทธิภาพและพบว่าคลาวด์บางรายสามารถประมวลผลสำเร็จได้ในเวลาที่สั้นกว่าก็อาจจะมีต้นทุนถูกกว่าได้แม้ราคาต่อชั่วโมงจะแพงกว่าก็ตามที หรือไม่แต่การปรับรูปแบบคอนฟิกเพื่อให้ได้ต้นทุนคุ้มที่สุดในคลาวด์เดียวกัน Cloud Center ก็สามารถทดสอบและรายงานผลได้เช่นเดียวกัน

MFEC กับบริการให้คำปรึกษาในการใช้งาน Cloud Center

MFEC ผู้ให้บริการด้านไอทีครบวงจรชั้นนำของไทยพร้อมจะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ หากท่านสนใจต้องการนำ Cisco Cloud Center ไปใช้งานในองค์กร

alt="upic.me"

เริ่มต้นที่เซิร์ฟเวอร์ 100 ชุด และแอปพลิเคชั่น 5 รูปแบบ ท่านสามารถใช้ประสิทธิ์ภาพของ Cloud Center ได้เต็มรูปแบบจากการเข้าใช้งานคลาวด์ภายนอกได้สองแห่ง พร้อมบริการซัพพอร์ตหนึ่งปีเต็ม สำหรับองค์กรที่มีความต้องการต่างออกไป MFEC พร้อมให้คำปรึกษาและปรับรูปแบบโซลูชั่นเพื่อให้เหมาะกับขนาดองค์กรได้เสมอ

หากท่านมีความสนใจ ติดต่อขอคำปรึกษาเบื้องต้นหรือการเดโม Cloud Center จาก MFEC ได้โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้

alt="MFEC Free Demo"

Get latest news from Blognone