Tags:
Node Thumbnail

ในปัจจุบันเราสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ให้บริการออนไลน์มักจะต้องมองหาระบบโครงสร้างพื้นฐานไอที ที่ตอบโจทย์ความต้องที่รองรับจำนวนผู้ใช้งานจำนวนมาก มีระบบรองรับการความเสียหายด้านฮาร์ดแวร์ มีระบบสำรองข้อมูลที่ช่วยปกป้องข้อมูลที่สำคัญของเราให้ปลอดภัย ช่วยให้ภาพรวมของระบบยังคงทำงานต่อไป และค่าใช้จ่ายที่จ่ายตามจริงที่ใช้งาน โดยไม่ต้องลงทุนสูงๆ ในครั้งแรกที่ต้องสร้างและพัฒนาระบบ 

โดยระบบที่ตอบโจทย์ในลักษณะนี้ มักจะนิยมใช้บริการ ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud computing) ด้วยเหตุผลด้านการเข้าถึงที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ โดยเป็นลักษณะของการแชร์ทรัพยากรทั้งในด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และระบบควบคุมระหว่างกัน ที่ทำให้ลดต้นทุนการดูแลในระดับฮาร์ดแวร์ลง จ่ายค่าบริการตามจริงทีใช้โดยไม่ต้องจ่ายลงไปเกินกว่าความเป็นจริง โดยมีทีมงานของผู้ให้บริการคอยดูแลแทนเราในด้านโครงสร้างพื้นฐานไอทีในเกือบทุกระดับ

CS LOXINFO Cloud services เป็นรูปแบบการให้บริการที่ให้ใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ที่ทาง CS LOXINFO สร้าง พัฒนา และบริหารโดยพื้นฐานเทคโนโลยี Microsoft Hyper-V (AZCloud service) และ VMWare (Virtual server service) ซึ่งบริการทั้งหมดจะให้บริการภายในศูนย์ข้อมูล (data center) ของ CS LOXINFO เอง โดยระบบโครงสร้างพื้นฐานในด้านฮาร์ดแวร์ที่ CS LOXINFO Cloud services นั้นใช้อุปกรณ์ฮารดแวร์ในระดับ enterprise พร้อมกับ storage ที่มีให้เลือกทั้งแบบ SAS และ SSD ที่เชื่อมต่อกัน โดยมีระบบป้องกันการทำงานที่ผิดพลาดในระดับฮาร์ดแวร์แบบ N+1 และยังมีการสำรองอุปกรณ์ด้านอื่นๆ ไว้สำหรับ redundancies ทั้งระบบ

alt="upic.me"

alt="upic.me"

บริการ CS LOXINFO Cloud services นั้นมีทั้งแบบสำหรับ Startup และแบบ Resource pool ให้ผู้ใช้บริการที่มีความต้องการบริหารจัดการทรัพยากรได้เอง

โดยทาง CS LOXINFO  จะช่วยสร้างเครื่อง Virtual Machine พร้อมติดตั้ง Operating System ให้กับผู้ใช้บริการเพื่อสะดวกในการใช้งาน และนอกจากทรัพยากรของเครื่องที่ผู้ใช้บริการสามารถระบุความต้องการของ CPU, RAM และ HDD ได้เองแล้ว ยังสามารถเลือกบริการเสริมอื่นๆ ได้เช่น DR, Backup, Firewall, IP address, IP VLAN, Private link connect to VM, Software for Rent จำพวก PaaS เช่น Microsoft Window Server, Microsoft SQL, Parallel Plesk และ อื่นๆ ที่สามารถตอบโจทย์ได้ครบวงจร

alt="upic.me"

ทั้งนี้ การนำเสนอว่าผู้ใช้บริการของเราต้องการบริการแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับทีมงาน และความถนัดของผู้ใช้บริการ ว่าสามารถใช้งานระบบใดเป็นการเฉพาะ หรือต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน license ซึ่งหากเป็น operating system อย่าง Window ทางเรามักจะแนะนำให้ใช้ AZCloud service เพื่อที่จะได้ลดค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์รายเดือนที่ต้องเช่าใช้ได้ไปในตัวด้วย

alt="upic.me"

 
แต่หากผู้ใช้บริการต้องการ การปรับแต่งที่ลงลึกมากขึ้น และใช้ operating system อย่าง Linux การใช้งาน Virtual server service ของ VMWare ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า

alt="upic.me"

ในปัจจุบันระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ internet gateway หลักของบริษัท CS LOXINFO นั้นมีการจัดสรรช่องสัญญาให้กับการเชื่อมต่อภายในประเทศที่ 80 Gbps และการเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่ 400 Mbps ซึ่งจะเป็นการใช่งานร่วมกันภายในกลุ่มผู้ใช้บริการ CS LOXINFO Cloud services ทั้งหมด แต่จะมีระบบตรวจสอบการการใช้งานการเชื่อมต่อตลอดเวลา หากเกินกว่ามาตรฐานเราจะทำการขยายช่องสัญญาณได้ทันที เนื่องจากขนาดของช่องสัญญาณโดยรวมของบริษัทมีขนาดใหญ่เป็นรายต้นๆ ของประเทศ

alt="upic.me"

สำหรับสถิติการให้บริการย้อนหลังด้านความมั่นคงของระบบ (service availability) นั้นมีค่าสูงกว่า 99.98% นับตั้งแต่เริ่มให้บริการมา จึงเป็นการการันตีการรับประกันการบริการระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ (SLA หรือ service level agreement) ของบริษัทได้เป็นอย่างดีว่า ระบบที่นำมาติดตั้งใน CS LOXINFO Cloud services นี้จะมีเสถียรภาพอย่างสูงสุด

alt="upic.me"

หากทางผู้ใช้บริการยังไม่มีทีมงานที่ชำนาญในด้านระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ทาง CS LOXINFO มีบริการให้คำปรึกษา ดูแลหลังการขาย และรับย้ายระบบขึ้นให้ โดยวิศวกรของทางบริษัท CS LOXINFO เอง เพื่อช่วยให้มั่นใจ และสะดวกในการนำระบบขึ้นไปทำงานได้มากยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยย้ายระบบ อีกทั้งยังมีบริการช่วย implement ระบบให้อีกด้วย

โดยมาตรฐานที่ทาง CS LOXINFO Cloud services ได้รับเพื่อให้มั่นใจในการให้บริการต่อผู้ใช้บริการนั้นมีตั้งแต่ ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001 และนอกจากนี้ยังมี ISO 22301 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการจัดการระบบแผนสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และที่กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการคือ CSA ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับระบบประมวลแบบกลุ่มเมฆ

ตัวอย่างแพ็คเกจ

alt="upic.me"

โดยราคาเริ่มต้นในระดับ VS-Small ที่ใช้ Operating System อย่าง Windows จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้

  1. ระบบ AZCloud ราคาเริ่มต้น 900 บาท ต่อเดือน
  2. ระบบ VMWare ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท ต่อเดือน

จากรายละเอียดทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น CS LOXINFO Cloud services จึงเป็นระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆที่เพรียบพร้อมต่อการรองรับการทำงานที่หลากหลาย และมีทีมงานที่รองรับความต้องการของผู้ใช้บริการบนความเหมาะสมในทุกระดับอย่างแท้จริง

หากผู้อ่านสนใจสามารถติดต่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ dccloud.csloxinfo.com

Get latest news from Blognone

Comments

By: ipats
ContributorNOOBIn Love
on 10 March 2017 - 13:50 #974440

ราคาสูงไปนิดแฮะ


iPAtS

By: Sephanov
iPhoneUbuntu
on 10 March 2017 - 14:48 #974457
Sephanov's picture

แพง

By: gnamsai on 10 March 2017 - 15:54 #974463
gnamsai's picture

Enterprise cloud vmware บริษัทที่ให้บริการอยู่ก็มีเยอะนะ INET CSLOXINFO บลาๆ ก็จะราคาประมานนี้แหละครับ 1800-2000 บาท เป็นราคาปกติ คนที่ใช้ public cloud ทั่วๆไป เช่น digitalocean บลาๆก็จะรู้สึกว่าแพง

ปล.ผมว่าเขาน่าจะมาลงโฆษาเจาะกลุ่มตลาดผิดที่ไปหน่อย

By: TeamKiller
ContributoriPhone
on 10 March 2017 - 15:53 #974469
TeamKiller's picture

ทำไมฝั่ง Microsoft ถูกกว่าหว่า

By: gnamsai on 10 March 2017 - 15:56 #974472 Reply to:974469
gnamsai's picture

VMware ดีกว่าและไลเซ่นแพงกว่าเยอะ 1000 นี่ไลเซ่นล้วนๆ