Tags:
Node Thumbnail

เรารู้จักเทคโนโลยี GIS (Geographic Information System) ในฐานะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม และการระบุพิกัด ส่วนใหญ่หน่วยงานที่นำ GIS ไปใช้งาน มักเป็นหน่วยงานภาครัฐ เช่น การวางผังเมือง การจัดการสาธารณูปโภค และการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำ GIS มาช่วยวิเคราะห์การจัดการพื้นที่ เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งคาดคะเนเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ในประเทศไทย GIS เป็นระบบที่ได้รับความสนใจจากภาครัฐในการบริหารจัดการองค์กร แต่จริงๆ แล้ว เทคโนโลยี GIS มีความสามารถมากกว่าที่คิด ธุรกิจใหญ่ๆระดับโลกมากมายเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการนำระบบ GIS มาประยุกต์ใช้ บทความนี้จะช่วยให้เราเห็นประโยชน์จาก GIS เพื่อการส่งเสริมภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในมุมมองที่กว้างขึ้น

No Description

โดยหลักการพื้นฐานแล้ว GIS ถือเป็นระบบสารสนเทศประเภทหนึ่ง ซึ่งนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์เชิงพื้นที่ และแสดงในรูปแบบของชั้นข้อมูล ที่ระบุตำแหน่งและพื้นที่ นำเสนอเป็นข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ เหมาะกับองค์กรที่ต้องการใช้ข้อมูลที่แม่นยำและมีความทันสมัย เพื่อช่วยในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น วิเคราะห์ที่ตั้งของสาขา ร่วมกับตำแหน่งของลูกค้า แหล่งวัตถุดิบ เส้นทางขนส่ง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือกระบวนการที่ซ้ำซ้อน และมองเห็นโอกาสธุรกิจใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น มาลองดูสถานการณ์จำลอง พร้อมปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยระบบ GIS ของบริษัท 567 จำกัด บริษัทนี้ขายสินค้า IT ทุกชนิด มีมากกว่า 30 สาขาทั่วประเทศ ขายสินค้าหน้าร้านและแบบออนไลน์ ให้บริการจัดส่งสินค้า พร้อมติดตั้งและรับประกันการใช้งานหลังการขาย

ก่อนการใช้งานระบบ GIS การขยายสาขาเป็นแบบส่งพนักงานไปสำรวจพื้นที่ และหาที่ตั้งของคู่แข่งผ่านข้อมูลในเว็บไซต์ ซึ่งต้องใช้เวลาในการสำรวจนาน ทำให้การขยายสาขาล่าช้าและข้อมูลที่ได้มีความคลาดเคลื่อน และไม่เป็นปัจจุบัน การเดินทางไปติดตั้งและส่งสินค้ามีปัญหา เนื่องจากรายละเอียดที่อยู่จัดส่งไม่ครบถ้วน และมีความซ้ำซ้อน บางครั้งยังออกนอกเส้นทาง หรือหาที่อยู่ของลูกค้าไม่พบ ทำให้ไม่สามารถติดตั้งและส่งสินค้าได้ตามที่ตกลงไว้

ทางด้านยอดขาย ข้อมูลของแต่ละสาขาจะถูกรวบรวมจากพนักงานขายแต่ละคน เป็นตารางตัวเลขแบบรายเดือน และไม่สามารถแชร์ข้ามสาขาได้ ยอดขายรวมในแต่ละเดือนทำได้โดยการเปรียบเทียบจากข้อมูลในตาราง Excel ผู้บริหารได้รับรายงานจากแต่ละสาขาทุกๆ 3 เดือน เป็นผลให้การวางกลยุทธ์ และการแก้ปัญหาในการขายสินค้า ไม่ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

No Description

ระบบ GIS สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาข้างต้น ด้วยการนำไฟล์ข้อมูลทั้งหมด เช่น ที่ตั้งสาขาของเราและของคู่แข่ง ที่อยู่ของลูกค้า รายละเอียดสินค้าที่ซื้อ เส้นทางการจัดส่งสินค้า ยอดขายของพนักงานขายแต่ละสาขา และแต่ละภูมิภาค มาจัดระเบียบใหม่ แสดงชั้นข้อมูลแต่ละประเภท และระบุตำแหน่งบนแผนที่ GIS ด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลพื้นฐานที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ยอดขายสินค้าจะถูกอัพเดทแบบเรียลไทม์บน Dashboard เพื่อการวางกลยุทธ์การขายที่เหมาะสม เส้นทางที่ดีที่สุดตามตำแหน่งที่อยู่ลูกค้าบนแผนที่จะถูกเลือกให้กับพนักงานติดตั้งและจัดส่ง

ในขณะที่พนักงานประสานงานในสำนักงานก็สามารถติดตามพิกัดและตำแหน่งของรถขนส่งสินค้า ป้องกันความล่าช้า และเสียหายจากการเดินทาง และช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้เชื้อเพลิง

ทีมจัดส่งสามารถปรึกษาปัญหา รายงานผลการดำเนินงาน และอัพเดตสถานะจากการดำเนินงานภาคสนามผ่านระบบ กับผู้บังคับบัญชาได้ทันที ผลการดำเนินงานสามารถเลือกดูเฉพาะชั้นข้อมูล หรือนำข้อมูลแต่ละประเภทมาซ้อนทับกัน สรุปผลออกมาเป็นรายงานแบบแผนที่และแบบแผนภูมิรูปภาพ เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ของผู้บริหารต่อไป

ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างการใช้งาน GIS ของบริษัท 567 จำกัด ที่แสดงให้เห็นศักยภาพที่โดดเด่นของการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานในเชิงธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม ไม่เฉพาะกับงานในภาครัฐเท่านั้น

No Description

ปัจจุบัน Esri, Inc. คือผู้นำด้าน GIS ซอฟต์แวร์ อันดับ 1 ของโลก โดยใช้ชื่อซอฟต์แวร์ว่า ArcGIS เป็นระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกความต้องการของการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น “ArcGIS Online บน Public Cloud” ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ผ่านอุปกรณ์ทุกประเภท “ArcGIS for Desktop” ซอฟต์แวร์ติดตั้งบนพีซีหรือโน้ตบุ๊กที่สามารถใช้งานร่วมกับ ArcGIS Online เพื่อสร้าง จัดเก็บ วิเคราะห์ ข้อมูลธุรกิจเชิงลึก “ArcGIS for Server” ซึ่งมีความสามารถในการเชื่อมโยงกับ Infrastructure ที่ใช้อยู่ภายในองค์กร ควบคุมการทำงานได้จากส่วนกลาง มีรูปแบบการทำงานเป็น Private Cloud และ “ArcGIS for Mobile” แอพพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพื่อความสะดวกในการสื่อสารร่วมกัน 2 ทาง ทั้งจากฝั่งพนักงานที่กำลังปฏิบัติงานในพื้นที่ และพนักงานที่อยู่ในสำนักงาน โดยเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลาได้แบบเรียลไทม์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
ติดตามข่าวสารได้ที่ Esri Thailand
Website: www.esrith.com
โทร: 02 678 0710 I E-mail: esrith.contact@cdg.co.th

Get latest news from Blognone