Tags:
Node Thumbnail

Netgear บริษัทพัฒนาและผลิตอุปกรณ์เครือข่ายได้ร่วมมือกับ Bugcrowd เปิดโครงการ Bug Bounty หรือช่องโหว่แลกเงินรางวัล

โครงการนี้ครอบคลุมตั้งแต่เว็บไซต์ของ Netgear เองจนไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีเงินรางวัลเริ่มต้นที่ $150 สำหรับช่องโหว่ประเภท Redirection (การเปลี่ยนเส้นทางไปที่อื่น) จนถึงเงินรางวัลสูงสุด $15,000 ได้แก่ การเข้าถึงระบบ Cloud เก็บวีดีโอของ Netgear ของลูกค้าอย่างมิชอบ เป็นต้น

ก่อนหน้านี้อุปกรณ์ของ Netgear ได้ถูกพบช่องโหว่สำคัญในหลายๆ รุ่น

ที่มา - The Hacker News

Get latest news from Blognone