Tags:
Node Thumbnail

mitmproxy ซอฟต์แวร์สำหรับคั่นกลางการเชื่อมต่อเพื่อตรวจสอบปัญหาซอฟต์แวร์ และรองรับการดักฟังการเชื่อมต่อเข้ารหัส (วิธีใช้) ออกรุ่น 1.0.0 แล้ว หลังจากพัฒนามา 6 ปี

ในเวอร์ชั่นนี้ฟีเจอร์สำคัญที่สุดคือ mitmweb หน้าจอแสดงข้อมูลการเชื่อมต่อผ่านเว็บทำให้ดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น ส่วนการปรับปรุงอื่นๆ เช่น การรองรับ Python 3 เต็มรูปแบบ, ทำงานร่วมกับวินโดวส์ได้ดีขึ้น, เปลี่ยนคอนฟิกเป็นไฟล์ YAML, และรองรับโปรโตคอลใหม่ๆ อย่าง HTTP/2 และ WebSocket

ความเปลี่ยนแปลงสำคัญคือหลังจากนี้ mitmproxy ตั้งเป้าหมายว่าจะออกเวอร์ชั่นหลักทุกๆ สองเดือน ทำให้เวอร์ชั่น 2.0 น่าจะออกภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เวอร์ชั่นก่อนหน้าคือ 0.18 นั้นออกมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ความเปลี่ยนแปลงในสองเดือนมีการส่งโค้ด 459 ชุด ปิดบั๊ก 104 รายการ และรับ pull request 172 รายการ

ที่มา - Aldo Cortesi

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone