Tags:
Node Thumbnail

ระบบคอมพิวเตอร์ของรถไฟฟ้าในซานฟรานซิสโกถูก ransomware โจมตี ทำให้ทางหน่วยงานตัดสินใจเปิดให้บริการฟรีตลอดวันเสาร์ที่ผ่าน

ทาง SFMTA หน่วยงานดูแลรถไฟฟ้าระบุว่า ransomware ไม่ได้กระทบต่อการให้บริการ แต่ทางหน่วยงานตัดสินใจเปิดให้บริการฟรีป้องกันไว้ก่อน

ยังไม่แน่ชัดว่า ransomware แพร่ไปในระบบใดของหน่วยงานบ้าง แต่ระบุว่าระบบอีเมลถูกโจมตี พนักงานบางคนกลัวว่าทางหน่วยงานจะไม่สามารถจ่ายเงินเดือนตามกำหนด

ที่มา - CBS Local

Get latest news from Blognone

Comments

By: 白羊
In Love
on 28 November 2016 - 18:29 #956030
白羊's picture

ต้อนรับ Watch Dogs 2 กันเลยทีเดียว