Tags:
Node Thumbnail

Google ได้ประกาศเปิดตัวระบบ stream ใหม่ของ insights อัตโนมัติ ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยเปิดให้ใช้งานผ่านแอพ Google Analytics ในหน้า Assistant

ฟีเจอร์นี้ Google ใช้ machine intelligence ในการค้นหาสิ่งที่อยู่ในข้อมูลโดยใช้การวัดหลายอย่าง ซึ่งมีการรายงานไว้แล้วใน Google Analytics ซึ่งส่วนนี้จะทำให้ Google Analytics ใช้งานได้ดีขึ้น เช่น รวมข้อมูลเพื่อให้ insights และการแนะนำที่สำคัญ, ให้คำแนะนำการปรับปรุงข้อมูล Google Analytics, ตอบสนองกับผลตอบรับและวิธีใช้อย่างชาญฉลาด และช่วยให้แบ่งปันข้อมูลจาก insights กับคนทั้งทีมเพื่อใช้ในการทำงาน

ข้อมูลใน Google Analytics นี้เป็นเพียงก้าวแรกของการตอบคำถามเกี่ยวกับโอกาสและความผิดปกติที่ซ่อนภายในข้อมูล เช่น สามารถบอกได้ว่าสินค้าอะไรที่มีการเติบโตมากกว่ายอดขายปกติ ซึ่งจะสามารถทำให้ทำการโฆษณาที่ได้รับผลตอบรับดีขึ้นได้ และยังมีอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ใช้งานในขณะมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ด้วย ซึ่งจะเป็นการช่วยตัดสินใจได้รวดเร็ว

ฟีเจอร์นี้ยังใช้งานได้เฉพาะแอพ Google Analytics บนมือถือเท่านั้น และใช้ได้เฉพาะภาษาอังกฤษ ส่วนเวอร์ชันเว็บและภาษาอื่น Google กำลังพัฒนาอยู่

ที่มา - Google Analytics Solutions

No Description

Get latest news from Blognone