Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Fedora Core 4 ออกยังไม่ทันไร ทางโครงการ Fedora ได้เตรียมแผนการสำหรับ FC5 แล้ว

แนวทางของโครงการก็เริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วครับ จากที่ Red Hat เคยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา ก็เริ่มย้ายโครงการออกมาให้มีลักษณะเป็น Community มากขึ้น (เหมือนอย่าง Mozilla หรือ Gentoo ที่ตั้ง Foundation ของตัวเองมารองรับ)

ส่วน FC5 นี้คาดว่าคงได้รับอิทธิพลจากดิสโทรใหม่ๆ อย่างเช่น Ubuntu โดยพยายามลดขนาดซีดีทั้งหมดลงมา (เดิมใช้ 4 แผ่นครับ) โปรแกรมไหนที่ไม่ค่อยสำคัญจะถูกย้ายไปยัง Fedora Extra (ซึ่งคล้ายๆ กับ Ubuntu Universe) ถึงแม้รูปแบบการเรียงโปรแกรมของ FC5 ยังไม่สรุป แต่คิดว่าใน FC5 การลงโปรแกรมใช้งานทั่วไป (เช่น เอาเฉพาะลินุกซ์+Gnome หรือ KDE) คงใช้ไม่เกิน 2 แผ่นแน่นอนครับ

อย่างอื่นก็มีการบูตกราฟฟิกให้เร็วขึ้นกว่าเดิม คือล็อกอินก่อนแล้วโหลดอย่างอื่นขึ้นมาทีหลัง, ระบบอัพเดตแพกเกจแบบ GUI ตัวใหม่ และเพิ่มโปรแกรมใหม่ๆ เช่นด้านจาวา หรือบิตทอเรนต์เข้ามาอีกครับ

FC5 Future

Get latest news from Blognone