Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

หลังจากออกข่าวแต่ WiMax ไปพักใหญ่ อินเทลก็กลับมาดูทางฝั่งแลนแล้วโดยโชว์ชิปต้นแบบ ของไวร์เลสแลนมาตรฐานใหม่ที่มีความเร็วถึง 100 เมกกะบิต ภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11n

อินเทลระบุว่าเทคโนโลยีใหม่นี้จะทำให้สามารถส่งสัญญาณภาพไปยังเครื่องจำนวนมากในแบบไร้สาย ทำให้ระบบบันเทิงแบบไร้สายในบ้านน่าจะเป็นจริงในเร็ววันนี้

ยังไม่วางขาย แต่ถ้าอยากเล่น Linksys วางขายมาระยะหนึ่งแล้ว

ที่มา NewsFactor Network - Mobile Enterprise - Intel Develops New Ultrafast Wireless Chip

Get latest news from Blognone