Tags:
Node Thumbnail

หลังจาก Chrome เตรียมจะแจ้งเตือนผู้ใช้ว่ากำลังเข้าเว็บที่รับรองโดย CA ที่ติดตั้งเองในเครื่อง ทางทีมแอนดรอยด์ก็ออกมาแจ้งเตือนผู้ใช้ว่า Android 7.0 Nougat จะบังคับเรื่อง CA ในเครื่องมากกว่าเดิม คือค่าเริ่มต้นจะไม่ยอมรับ CA ที่ติดตั้งเองในเครื่องอีกแล้ว แต่ยังมีผลเฉพาะแอปที่ตั้ง API level 24 (Nougat) เท่านั้น

การติดตั้ง CA ในเครื่องลูกข่ายหลายครั้งจำเป็นสำหรับการพัฒนาแอป หรือแอปบางส่วนก็ต้องการยอมตามนโยบายองค์กรที่เปิดให้แอปถูกดักฟังโดยระบบขององค์กรได้ กรณีเช่นนี้บน Android Nougat นักพัฒนาจำเป็นต้องยอมรับอย่างชัดเจน โดยสามารถคอนฟิกได้อย่างละเอียด เช่น ยอมรับ CA ที่ติดตั้งเองในบางโดเมน, ยอมรับ CA เฉพาะใบสำหรับการดีบั๊ก

กระบวนการเช่นนี้น่าจะทำให้แอปที่เชื่อมต่อเข้ารหัสหลายตัวที่องค์กรเคยดักฟังได้ ไม่สามารถทำงานได้เมื่อเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คองค์กร ในอนาคตองค์กรที่ต้องการใช้งาน Android Nougat คงต้องพิจารณาผู้พัฒนาแอปที่จะยอมเปิดรับ CA ที่ติดตั้งเองบนเครื่องกัน

ที่มา - Android Developers Blog

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone

Comments

By: sonkub
AndroidWindows
on 9 July 2016 - 00:02 #924894

Exchange mail ในบริษัทเล็กๆ ต้องใช้ self Cert. ไม่รู้ว่า Gmail/Exchange จะยอมให้ accept all cert. เหมือนเดิมป่าว