Tags:
Node Thumbnail

Rapid7 บริษัทด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย จัดทำแผนที่อุณหภูมิ (heat map) แสดงพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการแฮ็กทางไซเบอร์ พบว่าประเทศเบลเยียมติดอันดับ 1 รองลงมาคือ ทาจิกิสถาน ซามัว และออสเตรเลียตามลำดับ

ข้อมูลในแผนที่ได้มาจากการแสกนจาก Project Sonar ของ Rapid7 เอง ที่สามารถสแกนทุกไอพีที่เปิดการเชื่อมต่อสู่อินเทอร์เน็ตได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง จากนั้นดูว่าไอพีเหล่านี้เปิดบริการใดอยู่บ้าง บริการทั่วไปไม่มีปัญหาอะไร เช่น HTTP สำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์ แต่บริการบางส่วนก็เป็นบริการที่เลิกใช้กันแล้ว เช่น POP3 หรือ FTP หรือบางครั้งก็เปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูลออกสู่อินเทอร์เน็ตโดยตรง

การเปิดพอร์ตเหล่านี้ไม่ใช่ช่องโหว่ของเซิร์ฟเวอร์โดยตัวมันเอง แต่ยิ่งเซิร์ฟเวอร์เปิดบริการมากแค่ไหนก็ยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มตามตัว
Tom Beardsley หนึ่งในผู้จัดทำบอกว่า คาดไว้ว่าประเทศเสี่ยงสูงคือประเทศร่ำรวย มี GDP สูง เป็นไปได้ว่ายิ่งร่ำรวยยิ่งมีการใช้อืนเทอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์มาก แต่จากการสำรวจจริงก็ไม่พบความเกี่ยวเนื่องระหว่าง GDP และอัตราการเปิดช่องทางเสี่ยงแต่อย่างใด ในอนาคต Beardsley หวังว่าจะสำรวจแบบนี้เป็นระยะไปเรื่อยๆ เพื่อดูแนวโน้มในระยะยาวว่าดีขึ้นหรือแย่ลง

ดูลำดับ 1-50 ได้ที่นี่

No Description
ภาพจากต้นฉบับรายงาน National Exposure Index โดย Rapid7

ที่มา - The Guardian

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 9 June 2016 - 21:42 #918394
panurat2000's picture

เบลเยี่ยม => เบลเยียม

แสกน => สแกน

อืนเทอร์เน็ต => อินเทอร์เน็ต

By: poa
Android
on 10 June 2016 - 12:00 #918507

50 อันดับแรกไม่มีประเทศไทย ไชโย