Tags:
Node Thumbnail

สำนักข่าว ETNews ของเกาหลีใต้รายงานว่า Samsung เตรียมจะเปิดให้ใช้งานบริการจ่ายเงิน Samsung Pay ในมือถือยี่ห้ออื่นนอกจาก Samsung ในชื่อ Samsung Pay Mini เพื่อเพิ่มยอดการใช้งานของบริการ ทั้งบน Android และ iPhone

Samsung Pay Mini จะมาในรูปแบบแอพ คือให้ใส่บัตรเครดิตลงไป จากนั้นก็สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้ และตอนนี้มีผู้ที่คาดว่าจะเข้าร่วมกับ Samsung Pay Mini จำนวนหนึ่ง ได้แก่ Samsung Card, Lotte Card และ Hana Card ส่วน KB Card กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาการเข้าร่วม

แม้ว่า Samsung Pay จะรองรับการใช้จ่ายผ่านทางออนไลน์แล้ว แต่ยังคงห่างไกลจากเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก ฉะนั้นการสร้าง Samsung Pay Mini ขึ้นมาน่าจะช่วยกระตุ้นยอดการใช้จ่ายออนไลน์ได้มากขึ้น

Samsung Pay Mini จะเปิดให้บริการที่ประเทศเกาหลีใต้ก่อน และตอนนี้ยังไม่มีรายงานแผนที่จะเปิดนอกประเทศ

ที่มา - ETNews, MacRumors

Get latest news from Blognone

Comments

By: errin on 28 May 2016 - 09:15 #915305

ออก Galaxy Gift สิรับรองใช้ทุกแพลตฟอร์ม