Tags:
Node Thumbnail

ยุคนี้ใครก็ทำสตาร์ทอัพ แม้แต่ Sundar Pichai ซีอีโอของ Google ก็ออกมายอมรับว่า บริษัทมีแผนจะตั้งศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพให้กับพนักงานในชื่อ Area 120

ซีอีโอ Google ระบุว่าโครงการนี้ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างมากนัก โดยเหตุผลในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ ก็เพื่อต้องการสนับสนุนและผลักดันให้พนักงานคิดโปรเจ็คใหม่ๆ รวมถึงผลักดันพนักงานที่อยากจะกลายเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งปกติ Google เองก็จะอนุญาตให้พนักงานใช้เวลาประมาณ 20% ของเวลางานในแต่ละวัน ไปกับโปรเจ็คอื่นๆ ที่ไม่ใช่งานหลักอยู่แล้ว

ที่มา - Forbes

Get latest news from Blognone