Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ปัญหาของครอบครัวสมัยใหม่ที่สุภาพสตรีที่ร้างราจากสนามการทำงานออกมาดูแลบุตร แต่ยังมีความต้องการกลับไปหางาน ทำงานใหม่อีกครั้งก็กลัวไม่ทันรุ่นน้องที่สดกว่าใหม่กว่า หรือได้งานชั้นเริ่มต้นทั้งที่มีประสบการณ์โชกโชน

Jennifer Gefsky อดีตนักกฎหมายที่ออกจากงานมาดูแลบุตรก็พบข้อจำกัดนี้ และสร้าง Après ขึ้นมาเพื่อเป็นตลาดงานสำหรับคุณแม่ที่ต้องการกลับไปทำงาน สานต่อคอนเนคชั่นในแวดวงตัวเองได้ โดยมีหลายองค์กรที่ต้องการความหลากหลายทางบุคลากรเริ่มเข้ามาลงประกาศแล้ว แม้เพิ่งเปิดตัวเป็นการไปเมื่อ 4 พ.ค. แต่ก็มีผู้ใช้หลักหลายพันคนแล้ว ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงวัย 35 ปีขึ้นไป

Après ใช้งานฟรี หรือเป็นสมาชิกพรีเมี่ยมที่ปีละ 250 เหรียญสหรัฐฯ หรือเดือนละ 25 เหรียญสหรัฐฯ ครับ ไม่มี "กินค่าหัวคิว" เมื่อสมาชิกได้งานผ่านแพลตฟอร์ม

ที่มา - Apres ผ่าน Fast Company

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 8 May 2016 - 10:03 #910114
panurat2000's picture

สุภาพสตรีที่ร้างลาจากสนามการทำงาน

ร้างลา => ร้างรา

ไม่มี "กินค่าหัว" เมื่อสมาชิกได้งาน

ค่าหัว => ค่าหัวคิว

By: Virusfowl
ContributorAndroidSymbianWindows
on 11 May 2016 - 21:05 #911038 Reply to:910114
  • แม้เพิ่งเปิดตัวเป็นการไปเมื่อ << เป็นการ => เป็นทางการ

@ Virusfowl

I'm not a dev. not yet a user.

By: doanga2007
AndroidSymbianUbuntu
on 8 May 2016 - 11:08 #910137
doanga2007's picture

ปัญหาเรื่องว่างงานก็ลดลง เพราะได้งานตามที่ต้องการจริงครับ