Tags:
Node Thumbnail

Hacking Team บริษัทซอฟต์แวร์เจาะระบบที่รวบรวมเอาช่องโหว่จากแหล่งต่างๆ มาขายให้กับหน่วยงานรัฐเพื่อแฮกเข้าไปยังคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตอนนี้ถูกรัฐบาลอิตาลีเพิกถอนใบอนุญาตส่งออกโดยไม่มีการชี้แจงเหตุผล

ข้อมูลลูกค้าของ Hacking Team เป็นความลับจนกระทั่งถูกแฮกอีเมลไปเมื่อปีที่แล้ว ทำให้ข้อมูลทั้งหมดรั่วไหลสู่อินเทอร์เน็ต รายชื่อลูกค้ารวมถึงรัฐบาลไทย

ใบอนุญาตส่งออกของ Hacking Team จะหมดอายุวันที่ 30 เมษายน 2018 แต่ Federica Guidi รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจก็สั่งยกเลิกใบอนุญาตนี้ก่อนจะลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา

ที่มา - The Register

Get latest news from Blognone

Comments

By: A4
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 7 April 2016 - 22:20 #901625
A4's picture

ชิงลาออกไปเลย