Tags:
Node Thumbnail

ที่งาน Baselworld 2016 บริษัท Mondaine ผู้ผลิตนาฬิกาจากสวิตเซอร์แลนด์ที่ผลิตนาฬิกาข้อมือรูปทรงออกแบบเหมือนกับที่ใช้ในสถานีรถไฟของสวิตเซอร์แลนด์ ประกาศเปิดตัวและแสดงการทดสอบระบบการชำระเงินใหม่ของตัวเองอย่างเป็นทางการ โดยเรียกว่า PayChip ซึ่งประกาศมาก่อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

หลักการที่ใช้คือการติดตั้งระบบ NFC ไว้ที่สายนาฬิกา (คล้ายๆ กับ Cash by Optus) ใช้จ่ายเงินตามเครื่องที่รองรับระบบชำระเงินผ่าน NFC โดยทางบริษัทจะวางขายนาฬิกาที่ใช้เทคโนโลยีนี้ภายในปีนี้ ราคาของนาฬิกาจะเริ่มต้นที่ 200 ฟรังก์สวิส (ประมาณ 7,000 บาท)

Mondaine ใช้เทคโนโลยีจากบริษัท Oberthur Technologies และร่วมมือกับ Cembra Money Bank ธนาคารท้องถิ่นของสวิตเซอร์แลนด์ มีเป้าหมายที่จะให้บริการภายในปีนี้ครับ

ที่มา - swissinfo.ch, Mondaine, Oberthur Technoogies (ผ่านระบบ BusinessWire)

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 18 March 2016 - 13:27 #894760
panurat2000's picture

ราคาของนาฬิกาจะเริ่มต้นที่ 200 ฟรังก์สวิส (ประมาณ 7,000)

7,000 ?

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 21 March 2016 - 13:04 #895639

ถึงจะราคาดี แต่ไม่สวยเลอ