Tags:
Node Thumbnail

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวจัดงาน Startup Thailand 2016 ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 12 หน่วย ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน –1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โครงการนี้เกิดจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน มีมติมอบหมายให้กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการ National Campaign เรื่อง Startup Thailand เพื่อเป็นการระดมผู้ประกอบการ Startup ของประเทศให้มารวมตัวกัน

เป้าหมายของงานจะแสดงจุดยืนของประเทศไทยที่ต้องการสนับสนุนสตาร์ตอัพรุ่นใหม่ ธีมของงานคือ Startup Unite รวมพลังสตาร์ตอัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งแรก

งานนี้ได้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ “วิสัยทัศน์และพลังสร้างชาติด้วย Startup Thailand” เปิดงานวันแรก และ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะมาพูดในเรื่อง “การขับเคลื่อน Startup Thailand: ฐานเศรษฐกิจใหม่ของไทย”

ที่มา - Facebook ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, ภาพประกอบจาก ThaiGov

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: takato
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 10 March 2016 - 21:43 #892374
takato's picture

ไม่น่าเชื่อ นายก ใช้ samsung galaxy tab s2

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 10 March 2016 - 21:44 #892376 Reply to:892374
Be1con's picture

จริง ๆ ทั่นใช้ iPhone ครับ... แต่ที่ถือ Galaxy Tab S2 เพราะเขาเอาเดโม่แอปฝึกภาษาที่ทำโดยกระทรวงศึกษาธิการทำครับ


Coder | Designer | Thinker | Blogger

By: OXYGEN2
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 11 March 2016 - 01:38 #892457 Reply to:892374
OXYGEN2's picture

น่าจะใส่ case หุ้มหน่อย แบบนี้เหมือนจงใจโชว์ยี่ห้อเลย


oxygen2.me, panithi's blog

Device: ThinkPad T480s, iPad Pro, iPhone XS Max, Galaxy Note 8, Huawei P30 Pro

By: pittaya
WriterAndroidUbuntuIn Love
on 10 March 2016 - 22:02 #892385
pittaya's picture

อยากฟังวิสัยทัศน์ของท่านเรื่องนี้ขึ้นมาเลยครับ


pittaya.com

By: saknarak
Android
on 10 March 2016 - 23:43 #892418
saknarak's picture

Startup แบบผู้ประกอบการใหม่
ไม่ใช่ Tech Startup หรือเปล่า