Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

วานนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัล "พิราบน้อย" ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับรางวัลดีเด่นประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาจากข่าวการเรียนการสอนภาษาเพื่อนบ้านในมหาวิทยาลัยไทยรับประชาคมอาเซียน

ข่าวที่ได้รางวัลชมเชย ได้แก่ข่าวแยกขยะช่วยระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ...ทำไมคนไม่แยก? โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และข่าว 28 จุดเสี่ยง! ม.บูรพานิสิตหวั่นเกิดเหตุโจรกรรม โดยมหาวิทยาลัยบูรพา

ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 17 ข่าว จาก 7 มหาวิทยาลัย โดยรางวัลดีเด่นจะได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ส่วนรางวัลชมเชยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ที่มา - สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Get latest news from Blognone

Comments

By: mk
FounderAndroid
on 5 March 2016 - 10:46 #890518
mk's picture

อันนี้รบกวนโพสต์ใน Forum นะครับ