Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

แอพทวงงานอย่าง Slack เปิดตัว Slack Platform ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานแอพนี้ร่วมกับแอพตัวอื่นได้สะดวกโยธินขึ้น โดยเปิด Slack App Directory ให้เลือกแอพกว่า 160 ตัวจากหลายหมวดหมู่มาร่วมใช้งานเชื่อมกับ Slack

ในทางกลับกัน Slack ก็ประกาศมีเงินทุน Slack Fund กว่า 80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจูงใจนักพัฒนาให้ผลิตแอพขึ้นมาสอดรับกับแอพตน มุ่งสร้าง ecosystem ต่อไป และเปิดตัว framework ชื่อ Botkit ในโอกาสเดียวกันด้วย

ที่มา - Slack HQ

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 16 December 2015 - 11:40 #868730
panurat2000's picture

เพื่อจูงใจนักพัฒนาได้ผลิตแอพขึ้นมาสอดรับกับแอพตน

จูงใจนักพัฒนาได้ผลิตแอพ => จูงใจนักพัฒนาให้ผลิตแอพ / จูงใจให้นักพัฒนาได้ผลิตแอพ