Tags:
Node Thumbnail

หลังจากที่ Deutsche Bank เริ่มศึกษาเทคโนโลยี Blockchain มาสักพัก และตอนนี้ก็ได้ประสบความสำเร็จในการทดลองออกหุ้นกู้ (Corporate Bond) ซึ่งมีการทดสอบเป็นการภายในระหว่างบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการทดสอบภายในของทาง Deutsche Bank เองนั้นใช้เทคโนโลยีซึ่งดัดแปลงมาจากเทคโนโลยี Blockchain ทำให้การออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนและสามารถจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เองได้อัตโนมัติ ซึ่งมีการทดลองไปเมื่อไตรมาส 3 ที่ผ่านมา

แต่ทางฝั่ง Deutsche Bank เองยังไม่วางแผนว่าจะสามารถนำเทคโนโลยีนี้ออกมาใช้ได้เร็วๆ นี้ ซึ่งต้องมีการทดสอบอีกหลายขั้นตอน เช่นเสถียรภาพของระบบเมื่อซื้อขายจำนวนมาก และ Deutsche Bank เองก็เชื่อว่าเทคโนโลยีของ Blockchain ในอีก 10 ปีข้างหน้าจะแพร่หลายจนเป็นเรื่องปกติของวงการการเงิน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ที่นำเทคโนโลยีของ Blockchain มาใช้ จะเริ่มเห็นกันภายใน 2 ปีข้างหน้านี้ด้วย

ที่มา - Financial News, CoinDesk

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 15 December 2015 - 16:54 #868512
panurat2000's picture
  • ไม้ยมก หลังไม้ยมก เว้นช่องว่าง 1 ส่วนก่อนหน้าไม้ยมก จะเว้นหรือไม่เว้นก็ได้
By: medkung
ContributorMEconomicsAndroidWindows
on 15 December 2015 - 17:01 #868514 Reply to:868512
medkung's picture

แก้หล่ะครับ ขอบคุณมากๆนะครับ

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 15 December 2015 - 21:56 #868582 Reply to:868514
panurat2000's picture

และผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆที่นำเทคโนโลยีของ Blockchain มาใช้

ต่างๆที่ => ต่างๆ ที่

By: NICK®
iPhoneAndroidWindows
on 16 December 2015 - 09:01 #868679 Reply to:868582
NICK®'s picture

Coporate Bond => Corporate Bond