Tags:
Node Thumbnail

ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุโทรทัศน์ของประเทศไทย เมื่อองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. ประกาศความร่วมมือในการยุติระบบการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก เพื่อก้าวเข้าสู่การออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลแบบเต็มตัวอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มจากอำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่แรกเมื่อคืนวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 0.00 น. ที่ผ่านมา

No Description

สาเหตุของการปิดระบบแอนะล็อก

สำหรับสาเหตุหลักที่จำเป็นต้องปิดการออกอากาศในระบบแอนะล็อกโดยไม่ออกอากาศแบบคู่ขนาน เกิดจากปัญหาคลื่นทับซ้อนกันเป็นหลัก ซึ่งทาง กสทช. ก็มีทางเลือกสองแนวทางคือ (1) ยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกและเริ่มออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัลทันที หรือ (2) ใช้งานความถี่ชั่วคราว โดยเมื่อวิเคราะห์ผลกระทบแล้วจึงดำเนินการตามทางเลือกที่หนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ความถี่ชั่วคราวซึ่งจำเป็นต้องปรับปรุงเครื่องส่งและจูนสัญญาณใหม่ในภายหลัง นอกจากนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญคือพื้นที่เกาะสมุย และพื้นที่เกาะพะงันทั้งสองแห่งมีการตั้งสถานีสำหรับการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเพียงสองสถานี คือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) ณ สถานีโทรคมนาคมเกาะสมุย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ซึ่งในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันเองก็ได้มีการออกอากาศช่องไทยพีบีเอสในระบบแอนะล็อกที่ช่องสัญญาณ UHF 34 โดยพื้นที่ส่วนอื่นในเกาะก็เลือกรับสัญญาณจากทางฝั่งอำเภอดอนสัก ซึ่งก็สามารถรับสัญญาณได้บ้างแต่ก็ไม่ได้คมชัดเท่าพื้นที่ในฝั่งอำเภอดอนสัก ประกอบกับการที่สำนักงาน กสทช. มีแผนการใช้คลื่นความถี่ในการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในส่วนของอุปกรณ์ของไทยพีบีเอส (ไทยพีบีเอส, ช่อง 3 HD, ช่อง 3 SD, ช่อง 3 Family, ช่อง 8) ในพื้นที่เกาะสมุยที่ช่องสัญญาณ UHF 34 เหมือนกันโดยเป็นแผนความถี่สำหรับภายหลังยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ปัญหานี้จึงกลายเป็นปัญหาคลื่นทับซ้อนหากไม่ใช้งานคลื่นความถี่ชั่วคราวทดแทนช่องสัญญาณ UHF 34 ในช่วงก่อนยุติโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ดังนั้นทางไทยพีบีเอสจึงลงสำรวจพื้นที่และได้ข้อสรุปว่าจะเริ่มดำเนินการปิดระบบแอนะล็อกเพื่อสลับสัญญาณเป็นระบบดิจิทัลอย่างเป็นทางการที่เกาะสมุยเป็นที่แรก

รูปแบบการส่งสัญญาณในเกาะสมุย

No Description

สำหรับพื้นที่เกาะสมุย ไทยพีบีเอสจะใช้สถานีย่อยที่ตั้งอยู่ที่ สถานีโทรคมนาคม เกาะสมุย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริเวณเขาป้อมเป็นสถานีแห่งที่หนึ่ง สำหรับใช้ส่งสัญญาณในช่วงฝั่งท่าเรือ (ฝั่งตรงข้ามอำเภอดอนสัก) และจะดำเนินการก่อสร้างสถานีอีกหนึ่งแห่งในพื้นที่ฝั่งอ่าวเฉวง (ตำบลบ่อผุด) เนื่องจากพื้นที่เกาะสมุยเป็นพื้นหุบเขา และมีภูเขาบังทิศทางการส่งสัญญาณ จึงทำให้ส่งสัญญาณได้ไม่ครบ 100% ตั้งแต่แรก

No Descriptionเสาไม่สูง แต่ที่ตั้งสูง 600 เมตรจากระดับน้ำทะเล ก็น้องๆ ตึก 100 ชั้นนั่นแหละครับ

สำหรับตัวอุปกรณ์ของที่สมุยจะไม่แตกต่างจากของทางกรุงเทพมหานครมากเท่าใดนักแต่จะแตกต่างที่กำลังส่งซึ่งสถานีที่เขาป้อมจะมีกำลังส่งที่ 100 วัตต์ และไม่มีการทวนสัญญาณให้เข้มขึ้น จึงทำให้กำลังส่งน้อยกว่าที่กรุงเทพมหานครพอสมควร แต่ก็ครอบคลุมพื้นที่ได้กว่า 70% ของทั้งเกาะสมุย

รูปแบบอุปกรณ์ที่ไม่แตกต่างจากทางกรุงเทพมหานคร

No Description

No Description

No Description

No Description

พื้นที่การให้บริการในพื้นที่เกาะสมุย ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

No Description

ผลกระทบในการยุติการออกอากาศ

No Description

ไทยพีบีเอสกล่าวว่า การยุติการออกอากาศโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกในพื้นที่เกาะสมุยในครั้งนี้น่าจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมาก เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่รับชมผ่านจานดาวเทียมกับเคเบิลเกือบทั้งหมด เพราะพื้นที่เกาะสมุยสามารถรับชมโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกได้เพียงช่องเดียวจาก 6 ช่อง ดังนั้นการเปลี่ยนระบบเป็นดิจิทัลที่ทำให้ออกอากาศได้ 48 ช่อง (ปัจจุบันออกอากาศ 28 ช่อง) ถือว่าคุ้มค่ากว่าในระยะยาว

ประกอบกับก่อนหน้านี้ที่ ททบ.5, อสมท., และกรมประชาสัมพันธ์ ได้เริ่มออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลไปบ้างแล้ว การยุติระบบแอนะล็อกของไทยพีบีเอสในครั้งนี้ที่ทำให้พื้นที่เกาะสมุยเป็นพื้นที่แรกในประเทศที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล 100% นั้น ยังเป็นการสร้างความตื่นเต้นให้กับประชาชนในท้องที่เป็นจำนวนมากอีกด้วย เพราะของเดิมที่รับชมผ่านทีวีดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีนั้น มีปัญหาที่สามารถชมได้ชัดบ้างไม่ชัดบ้าง และเมื่อฝนตกก็ไม่สามารถรับชมได้ แต่เมื่อเป็นระบบดิจิทัลก็จะสามารถชมช่องรายการที่ตนเองสนใจได้อย่างชัดเจน

ก่อนหน้าที่จะเริ่มดำเนินการ ไทยพีบีเอส ได้ออกประชาสัมพันธ์หลายช่องทางด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นตัววิ่งทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส การตั้งป้ายโฆษณา สปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ และประกาศเสียงทางวิทยุ ซึ่งก็ได้ผลดีและไม่สร้างผลกระทบต่อการยุติการดำเนินการมากนัก เพราะทำให้ประชาชนตื่นตัวพอสมควรในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

No Description

ผลตอบรับจากประชาชน

No Description

หลังจากตัดสัญญาณเพื่อออกอากาศจริงในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 คณะผู้บริหารของไทยพีบีเอส และกรรมการ กสทช. บางท่านก็ได้ออกเดินทางไปตรวจวัดคุณภาพสัญญาณ รวมถึงลงพื้นที่สอบถามความเห็นจากประชาชนที่เริ่มรับชมทีวีดิจิทัลไปบ้างแล้ว

คำตอบคือประชาชนส่วนใหญ่พอใจกับระบบการออกอากาศทีวีดิจิทัล เพราะทำให้ได้รับชมช่องรายการที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน รวมถึงได้รับชมด้วยภาพที่คมชัดกว่าสมัยการชมด้วยทีวีดาวเทียมมาก

No Description

No Description

แผนการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกในอนาคต

No Description

ในปีหน้าไทยพีบีเอสจะเริ่มทยอยยุติโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มตัว โดยเริ่มจากพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีปัญหาเรื่องคลื่นความถี่ทับซ้อนเช่นเดียวกับที่สมุย ซึ่งทั้งสองพื้นที่มีการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลมานานแล้ว แต่ยุติโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกให้เร็วขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนกับสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของพื้นที่ข้างเคียงซึ่งมีกำหนดการขยายโครงข่ายในปีหน้า และก็จะดำเนินการตามแผนการยุติโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกยาวไปจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่จะยุติการออกอากาศที่สถานีในกรุงเทพมหานครเป็นสถานีสุดท้าย

No Description

เชื่อว่าหลังจากนี้เราน่าจะได้เห็นการเปลี่ยนผ่านระบบการออกอากาศกันมากขึ้น เพราะในปีหน้าเราก็จะได้เห็นการยุติการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกกันมากขึ้น (เฉพาะของไทยพีบีเอส 26 สถานี) จนถึงวันที่เปลี่ยนผ่านเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 กันนั่นเองครับ

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 4 December 2015 - 20:18 #866125
panurat2000's picture

แอนาล็อก => แอนะล็อก

แต่ก็คลอบคลุมพื้นที่ได้กว่า 70% ของทั้งเกาะสมุย

คลอบคลุม => ครอบคลุม

By: itpcc
ContributoriPhoneRed HatUbuntu
on 5 December 2015 - 00:36 #866174
itpcc's picture

Spot แอบทองแดงหล่น (ไม่) หน่อยนะครับ แต่ก็ฟังได้ชัดเจนดี
ดูแล้ว DigitalTV มีพัฒนาการดีขึ้นเยอะ หวังใจว่าคงจะสำเร็จตามปราถนานะครับ


บล็อกส่วนตัวที่อัพเดตตามอารมณ์และความขยัน :P

By: olan16
AndroidWindowsIn Love
on 5 December 2015 - 01:28 #866183 Reply to:866174
olan16's picture

คำว่าทองแดงหล่น ใช้กับคนที่ตั้งใจจะพูดภาษากลางแต่ดันติดสำเนียงใต้ไปด้วยครับ

แต่ใน spot นี่เค้าตั้งใจแหลงใต้ตรงๆเลยนะ ไม่น่าจะเรียกว่าทองแดง :-D

By: itpcc
ContributoriPhoneRed HatUbuntu
on 5 December 2015 - 01:32 #866185 Reply to:866183
itpcc's picture

งั้นเราเรียกคนภาคกลาง (เดาจากลักษณะคำที่ใช้ในสคริปต์กับคำที่ใช้คำใต้เป็นคำๆ) ที่จะพูดภาษาใต้แต่ไม่ได้สำเนียงใต้แท้ว่าไงดีครับ "แหลงใต้ไม่ชัด"?


บล็อกส่วนตัวที่อัพเดตตามอารมณ์และความขยัน :P

By: olan16
AndroidWindowsIn Love
on 5 December 2015 - 01:39 #866186 Reply to:866185
olan16's picture

รู้สึกจะไม่มีคำเรียกนะครับ เพราะไม่ค่อยเจอบ่อยๆ

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 5 December 2015 - 11:56 #866240 Reply to:866174
sian's picture

ผมว่าอันนี้น่าจะสำเนียงสุราษฯ

By: kengeng
iPhoneAndroidWindows
on 5 December 2015 - 14:37 #866274

อยากเห็นรายงานจากทาง อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ มากกว่า เพราะเป็นเขตอำเภอมีพื้นที่กว้างใหญ่ ภูเขาสูงบังสัญญาณ เฉพาะอำเภอฝางก็มีคนอยู่เยอะ

กสทช ได้ลงพื้นที่นั้นด้วยหรือมีรายงานบ้างมั้ย

By: OXYGEN2
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 5 December 2015 - 16:24 #866296
OXYGEN2's picture

ผมยังไม่ได้ไปแลกกล่อง Digital เลย


oxygen2.me, panithi's blog

Device: ThinkPad T480s, iPad Pro, iPhone 11 Pro Max, Galaxy Note 20

By: jaideejung007
ContributorWindows PhoneWindows
on 5 December 2015 - 16:29 #866300
jaideejung007's picture

ปีหน้า จังหวัดผมโดนเหรอเนี่ย

คุณพระ ตื่นเต้นจัง

By: blueskyrun
AndroidUbuntuWindows
on 6 December 2015 - 17:36 #866468
blueskyrun's picture

อ.บ้านผมโดนที่แรกเลยรึเนี่ย