Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

มีข่าวออกมาจากฝั่งของ Foxconn ว่าสายพานการผลิตสมาร์ทโฟน OnePlus จะขยายไปยังรัฐอานธรประเทศ ในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นรัฐศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมในภูมิภาคอินเดียใต้ ตามโปรแกรมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนี้อย่าง Make In India

โดย Foxconn จะจ้างแรงงานกว่า 1,000 อัตราทำงานแบบฟูลไทม์ กับพื้นที่โรงงานกว่า 30,000 ตารางฟุต และเริ่มกำลังการผลิตได้ภายในปีนี้

ที่มา - NextPowerUp, (2)

alt="Img"

Get latest news from Blognone

Comments

By: ปลงนะเรา
Android
on 13 October 2015 - 21:50 #852500

ไม่รอและ Invite สอยจีนอื่นราคาถูกคู่กับ 1+ ต่ออีกสักปี