Tags:
Node Thumbnail

ในยุคที่ทุกคนต่างก็มีโซเชียลมีเดีย ติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา ทุกๆ หนึ่งนาทีทั่วโลกมีการแชร์ข้อมูล 2.4 ล้านโพสต์บนเฟสบุ๊ค ค้นหาข้อมูลบนกูเกิ้ลจำนวน 4 ล้านครั้ง ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “การทะลักของข้อมูล” ขึ้น ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้อาจรวมถึงความชื่นชอบ ความต้องการของตลาดหรืออะไรอีกหลายๆ อย่าง ที่เราสามารถหยิบคว้ามาใช้ประโยชน์ได้ แต่ด้วยจำนวนที่มากมายมหาศาลเช่นนี้ หากขาดการจัดการที่ดีอาจจะทำให้องค์กรของเราพลาดโอกาสอะไรหลายๆ อย่างไปก็ได้ ซึ่งการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศ คำนี้จึงเป็นดั่งหัวใจให้กับองค์กรสมัยใหม่

สิ่งที่ MSMIS หรือ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งเน้นคือการศึกษา วิธีการบริหารจัดการ แนวคิด เทคนิค และเครื่องมือต่างๆ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับแต่ละองค์กร โดยมีวิทยากรผู้คร่ำหวอดทั้งในด้านการบริหารและสารสนเทศคอยให้คำแนะนำ เพื่อให้สามารถเลือกเครื่องมือมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาในการพัฒนาเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และยังมีประโยชน์หากนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร หรือสามารถนำไปปรับใช้กับ Startup Business โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้เพื่อสร้างให้เกิดธุรกิจแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้ ซึ่งโครงการ MSMIS นั้นทำให้คุณเป็นผู้บริหาร IT ที่แตกต่างจากคนอื่น โดยนำความรู้ไอทีเหล่านี้ไปใช้ในเชิงกลยุทธ์หรือการวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบให้สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นๆได้

การเรียนในหลักสูตร MSMIS นั้นไม่เพียงแต่จะเน้นด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นในเรื่องการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนและผู้สอนที่ประกอบไปด้วยผู้เรียนจากหลากหลายสาขาอาชีพ ดังนั้นภายในชั้นเรียนจึงเต็มไปด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาระดับปริญญาโท นอกจากนี้โครงการ MSMIS ยังเพียบพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันด้วยห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และพื้นที่สำหรับทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม หรือนั่งพักผ่อนพูดคุยกันภายหลังจากการเรียนในแต่ละวันอีกด้วย

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการปริญญาโท MSMIS คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์: 0-2613-2259, 0-2613-2266
โทรสาร: 0-2226-4505
E-mail: msmis@tbs.tu.ac.th
เว็บไซต์: http://mis.tbs.tu.ac.th

No Description

No Description

No Description

No Description

No Description

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: freeman
AndroidUbuntuWindowsIn Love
on 30 September 2015 - 14:10 #847977
freeman's picture

เจอทั้งใน FB และ Blognone เลยแหะ ของ ม.ธรรมศาสตร์ยุคนี้ ทำตลาดแบบเชิงรุกซินะ ออกนอกระบบแล้วหนิ

By: tk719
iPhoneBlackberrySymbianIn Love
on 2 October 2015 - 09:56 #848815 Reply to:847977

แต่ละคณะหาเงินเองด้วยอีกส่วนครับ ฮา