Tags:
Node Thumbnail

หลังจากรับฟังเสียงตอบรับเพื่อพัฒนาโครงการ Internet.org ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น และง่ายต่อการใช้งาน ล่าสุดได้มีการตั้งชื่อให้กับการใช้บริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายในโครงการนี้ว่า “Free Basics” นอกจากนี้ยังเปลี่ยนไปใช้โพรโตคอล HTTPS เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการรับส่งข้อมูลสำหรับเวอร์ชัน Web-based และเพื่อเพิ่มบริการทางโครงการได้เปิดให้นักพัฒนาหรือเจ้าของบริการสามารถส่งความต้องการเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ด้วยตัวเองแล้ว

ส่วนในด้านสถิติ ทางโครงการได้เปิดเผยว่าบริการ BabyCenter และ MAMA ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ มีผู้ใช้เข้าถึงแล้วกว่า 3.4 ล้านคน และมีบริการที่เป็นคู่ค้ากับทางโครงการแล้วกว่า 250 ราย

สิ่งที่ผู้ให้บริการโครงข่ายมือถือจะได้รับจากการร่วมให้บริการ คือ การที่ผู้ใช้งานเปลี่ยนไปสู่ใช้งานบริการที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในอนาคต

ที่มา – Internet.org, Mark Zuckerberg, Indian Express

alt="india-meradoctor"

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 25 September 2015 - 23:04 #846634
panurat2000's picture

Internet.org เรียก Free Basics เป็นชื่อบริการ, ใช้ HTTPS, เสนอบริการเข้าร่วมความโครงการด้วยตนเอง

ความโครงการ ?