Tags:
Node Thumbnail

Linear Tape-Open (LTO) หน่วยงานวางมาตรฐานเทปสำรองข้อมูลประกาศออกมาตรฐาน LTO-7 ให้ผู้ผลิตเครื่องอ่านและผู้ผลิตเทปสามารถนำไปผลิตได้แล้ว

LTO-7 จะรองรับเทปขนาด 15TB เมื่อบีบอัด โดยตัวเทปจริงมีความจุ 6TB (เทียบกับ LTO-6 ที่รองรับ 6.25TB เมื่อบีบอัด ความจุจริง 2.5TB) โดยอัตราการส่งข้อมูลอยู่ที่ 750MB ต่อวินาที

ความจุที่เพิ่มขึ้นมาก มาจากเทคโนโลยีการควบคุมหัวอ่านเขียนที่แม่นยำขึ้น และสูตรของสารแม่เหล็กบนเนื้อเทปที่ทำให้มีสนามแม่เหล็กแรงขึ้น

ช่วงหลังๆ เริ่มมีหลายหน่วยงานสำรองข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์กันมากขึ้น แต่กับข้อมูลขนาดใหญ่มากๆ ก็ยังมีการใช้งานบนเทปกันอยู่ ทาง LTO เองก็ไปสนับสนุนกระบวนการความปลอดภัยข้อมูลเช่นฮาร์ดแวร์เข้ารหัสสำหรับการยืนยันว่าเทปไม่มีการเขียนทับ

ที่มา - LTO

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone

Comments

By: saknarak
Android
on 16 September 2015 - 20:21 #843627
saknarak's picture

ผู้ผลิตเทปสามารรถนำไปผลิตได้แล้ว
=> สามารถ
โดยอันตราการส่งข้อมูลอยู่ที่ 750MB ต่อวินาที
=> อัตรา