Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Go ออกรุ่น 1.5 เป็นรุ่นหลักที่แนะนำให้นักพัฒนาใช้งาน รุ่นนี้แก้ปัญหาที่นักพัฒนาเรียกร้องกันมานานคือ garbage collector (GC) หน่วงทำให้มีปัญหาเมื่อใช้งานที่จองหน่วยความจำปริมาณมากๆ

นอกจากการแก้ปัญหาหลักแล้ว ยังมีการปรับปรุงอื่นๆ เช่น

  • รองรับการตั้งจำนวนเธรดด้วยตัวแปร GOMAXPROCS
  • รองรับการคอมไพล์เป็น shared library
  • รองรับ ARM และ iOS ดีขึ้น

รายการปรับแต่งอื่นๆ อ่านได้ในเอกสาร Go 1.5

ที่มา - Go Blog

Get latest news from Blognone

Comments

By: UltimaWeapon
Windows PhoneRed HatWindowsIn Love
on 22 August 2015 - 07:35 #836503
UltimaWeapon's picture

Shared Library!!!!!