Tags:
Node Thumbnail

รัฐสภาจีนเปิดเผยร่างกฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์ เน้นการเพิ่มอำนาจของรัฐในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และบรรษัทข้ามชาติ เพื่อช่วยเสริมการพัฒนาและสร้างความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ และเพื่อให้สอดรับกับกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับล่าสุด

ตัวอย่างข้อกฎหมาย มาตรา 50 ให้อำนาจในการตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ อาจมาจากเหตุจลาจลในอุรุมชีเมืองหลวงของมณฑลซินเจียงปี 2009 และถูกตัดอินเทอร์เน็ต 10 เดือน และข้อกำหนดอื่นๆ เช่น กำหนดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องจัดเก็บข้อมูลไว้ภายในดินแดนของประเทศจีน การจัดเก็บข้อมูลไว้ในต่างแดนภายใต้วัตถุประสงค์ทางธุรกิจต้องได้รับได้อนุญาตจากรัฐบาล และอุปกรณ์เครือข่ายต้องถูกทดสอบตามมาตรฐานของรัฐบาล และอาจออกแนวทางเรื่องความปลอดภัยเครือข่ายเพิ่มเติมในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง อย่าง โทรคมนาคม พลังงาน การเงิน การขนส่ง เป็นต้น

กลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกเสียงต่อการกฎหมายกำลังพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ภายใต้ความกังวลต่อเรื่องความไม่เป็นธรรมต่อพันธมิตรทางเศรษฐกิจ อย่างสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป เนื่องจากกฎหมายหลายฉบับของจีนมีความคลุมเครือในการบังคับใช้

รัฐสภาจะรับความเห็นต่อร่างไปจนถึงต้นเดือนสิงหาคม และมีแนวโน้มว่าจะเปิดเผยฉบับร่างและปรับปรุงเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง ก่อนประกาศใช้อย่างเป็นอย่างการ

ที่มา – Reuters

Get latest news from Blognone

Comments

By: tgst
ContributoriPhoneWindows PhoneWindows
on 13 July 2015 - 17:41 #826785
tgst's picture

ก๊อปพี่ไทยไปแน่ๆ

By: leeyiankun
Windows PhoneAndroidWindows
on 13 July 2015 - 19:08 #826802

พี่ไทยงี้หูผึ่งเลย

By: zerost
AndroidWindows
on 13 July 2015 - 20:27 #826813
zerost's picture

เดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่บ้านเราไปดูงานอีกรึเปล่า

By: icez
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 13 July 2015 - 20:38 #826815

และมีแนวโน้มว่าจะเปิดเผยฉบับร่างและปรับปรุงเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง ก่อนประกาศใช้อย่างเป็นอย่างการ

ของไทยนี่กว่าจะเห็นก็ตอนลงราชกิจจาฯ แล้ว

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 13 July 2015 - 21:53 #826837
panurat2000's picture

กลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกเสียงต่อการกฎหมายกำลังพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้

ต่อการกฎหมาย ?

By: narongworlds
AndroidRed HatUbuntuWindows
on 13 July 2015 - 23:16 #826858

เง้อ "บรรษัทข้ามชาติ" จะเลือกคำไหนดีครับ "บรรดาบริษัท" or "บริษัท" เฉยๆครับ

By: Kittichok
Contributor
on 14 July 2015 - 00:02 #826869 Reply to:826858

บรรษัท [บันสัด] (แบบ; แผลงมาจาก บริษัท) น. หมู่, ผู้แวดล้อม; การรวมกันเข้าหุ้นส่วนทําการค้าขาย; (กฎ) นิติบุคคลที่มีฐานะอย่างเดียวกับบริษัทจํากัด ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ. (อ. corporation).

ที่มา : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

By: kingrpg
AndroidWindows
on 14 July 2015 - 05:48 #826886

แล้วต่างชาติใครจะกล้าไปลงทุนละนั่น