Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Airbnb ผู้ให้บริการหาที่พักออนไลน์จากเจ้าของบ้านเอง กำลังเจอกับปัญหาใหม่เมื่อรัฐบาลของฝรั่งเศสเล็งเห็นว่า Airbnb อาจเป็นช่องทางให้ผู้บริการที่พักหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีการท่องเที่ยว

ปารีสถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ Airbnb โดยมีที่พักกว่า 40,000 แห่งและจำนวนคนที่เข้ามาในช่วงฤดูร้อนราว 517,000 คน แต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ด้านการจัดการที่พักในปารีส เริ่มตรวจสอบที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวบ้างแล้ว กรณีตัวอย่างคือบ้านพักแห่งหนึ่งที่ได้กำไรเยอะมากจาก Airbnb ถูกปรับเป็นจำนวน € 25,000 (ราว 9.5 แสนบาท) เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตด้านที่พัก

ตอนนี้ Airbnb ต้องถูกต่อต้านจากโรงแรมและหน่วยงานท้องถิ่น เพราะบริการของ Airbnb อาจเป็นช่องทางที่สามารถหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีการท่องเที่ยว ทำให้เจ้าบ้านอยากเปลี่ยนที่อยู่มาเป็นห้องพักให้เช่าแทน และยังมีเจ้าของโรงแรมแฝงตัวเข้ามาให้บริการที่พักผ่าน Airbnb แทน (เพราะโรงแรมที่ถูกกฎหมายต้องจ่ายภาษี แต่เจ้าบ้านที่ให้บริการออนไลน์ผ่าน Airbnb ไม่ต้องจ่าย)

Airbnb ระบุว่าไม่ต้องการเลี่ยงกฎหมาย และพยายามแก้ปัญหาด้วยการเจรจากับเจ้าหน้าที่รัฐ ข้อตกลงคือ Airbnb จะรวมภาษีท่องเที่ยวเข้ามาในค่าบริการ และเป็นฝ่ายรวบรวมเงินเหล่านี้ไปจ่ายภาษีให้แทน ในอีกทางบริษัทก็ผลักดันให้เกิดการแก้กฎหมายที่อนุญาตให้บริการที่พักแบบ P2P ด้วย

ที่มา : WSJ

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 30 June 2015 - 14:22 #823488
panurat2000's picture

แต่ในตอนนี้ได้มีมาตราการใหม่เกิดขึ้น

ก็มีรายละเอียดมาตราการใหม่

มาตราการ => มาตรการ

ได้เล็งเห็นการให้บริการของ Airbnb นั้น

เล็งเห็นการ => เล็งเห็นว่าการ

เพื่อให้ผู้บริการที่พักหลีกเลี่ยงการภาษีการท่องเที่ยวได้

การภาษี ?

ด้วยรายชื่อที่พักกว่ามาก 40,000 ที่

กว่ามาก 40,000 ที่ ?

เหตุเพราะไม่ได้รับอนุญาตในเปิดให้เช่าพัก

อนุญาตในเปิด ?

เนื่องจากโรงแรมที่ถูกต้องตากฎหมายต้องจ่ายภาษี

ตากฎหมาย => ตามกฎหมาย

แต่เจ้าบ้านที่ให้บริการออนไลน์ผ่าน Airbub นั้นไม่ต้องจ่าย

Airbub => Airbnb

เพื่อให้ผูู้บริการที่พักจ่ายภาษีอย่างถูกต้อง

ผูู้ => ผู้