Tags:
Node Thumbnail

WikiLeaks เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลลับต่างๆ ได้เผยแพร่ข้อมูลชุดล่าสุดที่เป็นเอกสารจำนวนกว่า 70,000 ชิ้นของกระทรวงการต่างประเทศซาอุดิอาระเบีย ที่หลุดออกมาจากการแฮกโดยกลุ่มแฮกเกอร์ของเยเมน

เอกสารชุดดังกล่าวเผยให้เห็นความพยายามของรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย ที่พยายามจะควบคุมสื่อสารมวลชนทั่วโลก ด้วยกระบวนการให้สินบนและการเผชิญหน้าตรงๆ โดย Buzzfeed รายงานว่าข้อมูลที่ออกมานั้น รวมถึงหน้าข้อมูลหนังสือเดินทางของนักการทูตและอดีตเจ้าหน้าที่คนสำคัญของสหรัฐ ซึ่งรวมไปถึงนางฮิลลารี คลินตัน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ และหนึ่งในผู้สมัครลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐจากพรรคเดโมแครตด้วย

ผมค้นหาเอกสารที่เกี่ยวกับไทยบางชิ้นและก็พบว่ามีอยู่ด้วย แต่เนื่องจากเป็นภาษาอารบิก ทำให้ไม่สามารถอ่านได้ครับ

ที่มา - Engadget

Get latest news from Blognone

Comments

By: zerost
AndroidWindows
on 22 June 2015 - 13:33 #821410
zerost's picture

ซาอุกับไทย มันจะมีเอกสารอะไรหว่า เ... เรอะ!!

By: stan
ContributoriPhoneAndroidUbuntu
on 22 June 2015 - 13:34 #821411 Reply to:821410
stan's picture

Shine bright like a diamond.

By: TheOrbital
iPhoneWindows PhoneAndroidSymbian
on 22 June 2015 - 14:21 #821422 Reply to:821411
TheOrbital's picture

หรือจะต้องมารื้อคดีกันใหม่อีกรอบเนี่ย

By: alph501
iPhoneWindowsIn Love
on 22 June 2015 - 13:37 #821412
alph501's picture

ที่พยายามจะควบคุมสื่อสารมวลชนทั่วโลก... โหหยั่งกะหนังสายลับ

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 22 June 2015 - 13:47 #821418
panurat2000's picture

ด้วยกระบวการให้สินบนและการเผชิญหน้าตรงๆ

กระบวการ => กระบวนการ

By: roongwolf
iPhone
on 22 June 2015 - 19:59 #821532
roongwolf's picture

https://wikileaks.org/saudi-cables/search

By: noon7noon
AndroidWindows
on 23 June 2015 - 20:08 #821579 Reply to:821532

search "Thai"
ชิ้นสุดท้าย หน้าสุดท้าย ย่อหน้าสุดท้ายเลย

By: crucifier
iPhoneAndroidUbuntu
on 23 June 2015 - 00:23 #821617 Reply to:821532

ทำไมชิ้นที่ว่ามันเกี่ยวกับเกาหลี?

By: fox2000
iPhoneAndroid
on 22 June 2015 - 21:49 #821576
fox2000's picture

ของไทยน่าจะแปลได้คำว่าอะไรอ่ะ อยากรู้ว่าเค้าพูดว่าอะไร